تماس با ما
سه‌شنبه, 8 خرداد 1403
تصفیه خانه های آب مناطق عملیاتی

آب مورد نیاز جهت مصارف عملیاتی و بهداشتی در واحدهای بهره برداری توسط واحدهای زیر تامین می گیرد:

پیش تصفیه خانه یادآوران
-    ورودی آب از رودخانه کارون
-    ارسال آب به تصفیه خانه یادآوران
-    ظرفیت ارسال آّب 300 مترمکعب در ساعت
-    تولید آب با درجه کدورت کمتر از  1 NTU

 

 تصفیه خانه یادآوران
-    ورودی آب از پیش تصفیه خانه یادآوران
-    ارسال آب به واحد های بهره برداری یادآوران، غرب کارون و نیروگاه برق غرب کارون
-   دارای فن آوری اسمز معکوس جهت تولید آب potable و Demineralized water

پیش تصفیه خانه آزادگان
-    ورودی آب از رودخانه کرخه
-    ارسال آب به تصفیه خانه آزادگان
-    ظرفیت ارسال آّب 300 مترمکعب در ساعت
-    تولید آب با درجه کدورت کمتر از  1 NTU


تصفیه خانه آزادگان
-    ورودی آب از پیش تصفیه خانه آزادگان
-    ارسال آب به واحد بهره برداری آزادگان جنوبی و شمالی، اسکید مانند ( Skid Mounted) و NGL3200
-    دارای فن آوری اسمز معکوس جهت تولید آب potable و Demineralized water

 

تصفیه خانه دارخوین
-    ورودی آب از رودخانه کارون
-    ارسال آب به واحد بهره برداری دارخوین
-    ظرفیت ارسال آّب 110 مترمکعب در ساعت
-    تولید آب با درجه کدورت کمتر از  1 NTU

 


پیوندهای مرتبط

شبکه های اجتماعی

تماس با ما
دفتر خرمشهر
شهرستان خرمشهر بلوار آيت الله خامنه اي نبش ناصر خسرو
تلفن: 6-32268300-061
روابط عمومی: 32121300-061
 
دفتر تهران
خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) ساختمان مرکزی هفتم، کوچه پنجم
تلفن: 88724246-021

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0