تماس با ما
چهارشنبه, 28 مهر 1400
معرفی مدیران
عبدالله عذاری اهوازی
سرپرست مدیریت عامل
عبدالله عذاری اهوازی

سرپرست مدیریت عامل

عبدالله عذاری اهوازی
عبدالله عذاری اهوازی
سرپرست مدیریت عامل

متولد سال: 1345
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال 1368

سوابق تحصیلی:
-    کارشناس مهندسی شیمی
-    کارشناس ارشد متالوژِی
-    مدیریت اجرایی MBA

سوابق اجرایی:
-    کارشناس ارشد بازرسی های فنی هوشمند
-    معاون مدیر امور فنی (مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت)
-    کارشناس خوردگی فلزات
-    مهندس ارشد خوردگی فلزات
-    مهندس طراحی و توسعه
-    رئیس خوردگی فلزات
-    مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان (تاکنون - 1400)

سوابق علمی و تخصصی:
-    دارای گواهینامه بازرسی VT، مديريت ريسک از معتبرترين شرکت های بین المللی
-    دارای گواهینامه بازرسی و آنالیز اطلاعات توپک هوشمند و مديريت انسجام خطوط لوله (PIMS)
-    دارای مدارک بین المللی حفاظت کاتدی، رنگ و پوشش، پايش خوردگی، انتخاب صحیح جنس مواد لوله و تجهیزات فرآيندی
-    دارای مدارک گواهینامه های سیستمهای بالابر و جرثقیل ها، سیستم های تخريب خطوط لوله
-    دارای مدرک بین المللی (INSPECTION BASED RISK(RBI از شرکت TWI
-    ارائه دهنده مقالات درباره پوشش، حفاظت کاتدی، خوردگی تنشی خطوط لوله در مجالت و کنگره های خوردگی و خطوط لوله
-    مدرس دوره های مختلف درباره موضوعات مختلف صنعتی از قبیل شستشوی شیمیايی با اسید(Pickling Acid) مواد شیمیايی، پوشش، توپکرانی هوشمند، حفاظت فنی و کنترل کیفی در مراکز آموزشی و مراکز صنعتی مربوط به وزارت نفت
-    ريیس کمیته تدوين استانداردهای ملی پايش خوردگی و پیگرانی هوشمند وزارت نفت و سازمان استاندارد ايران
-    ريیس و عضو کمیته تخصصی استانداردهای مواد شیمیايی و تجهیزات آزمايشگاهی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-    جانشین ريیس کمیته تخصصی استانداردهای حفاظت فنی شرکت مناطق نفتخیز جنوب
-    عضو کمیته تخصصی استانداردهای حفاظت فنی وزارت نفت
-    عضو کمیته های تخصصی پژوهشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-    نماينده مدير امور فنی در سیستم مديريت يکپارچه (IMS)
-    راهبر سیستم مديريت يکپارچه سازمان بازرسی فنی شرکت مناطق نفتخیز جنوب
-    عضو کمیته استقرار سیستم مديريت يکپارچه خطوط لوله و تدوين نظام نامه آن در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-    ريیس و عضو کمیته های تخصصی فنی/بازرگانی درباره کالای مواد شیمیايی و حفاظت فنی شرکت ملی نفت ايران
-    عضو کمیته های تدوين دستورالعمل های نحوه ارزيابی فنی و گردش کاری مواد شیمیايی تعلیق شکن و مواد کنترل کننده خوردگی در سطح شرکت ملی نفت ايران

اطلاعات تماس:
تلفن دفتر اهواز:    32257907-061
فکس دفتر اهواز:   32257910-061
تلفن دفتر تهران:    88724250-021
فکس دفتر تهران:   88724251-021
ایمیل:     ozzari.a@aogc.ir
رضا عباسی
مدیر امور فنی
رضا عباسی

مدیر امور فنی

رضا عباسی

رضا عباسی   مدیر امور فنی

متولد سال: 1346
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1370

تحصیلات: 
-    کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت - سال 1369
-    کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری از دانشگاه صنعت نفت - سال 1392

سمت های پیشین:
-    رئیس مهندسی فرآورش نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
-    رئیس اداره عملیات بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
-    رئیس مهندسی بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
-    رئیس اداره مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
-    مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
-    مدیر امورفنی شرکت نفت و گاز اروندان (در حال حاضر)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32125170-061
فکس:   32257910-061
ایمیل:    r.abbasi@aogc.ir
شهرام اردیان
مدیر منطقه دارخوین
شهرام اردیان

مدیر منطقه دارخوین

شهرام اردیان

شهرام اردیان   مدیر منطقه دارخوین

متولد سال: 1347
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1369

تحصیلات: 
-   کارشناسی مهندسی شیمی گرایش بهره برداری از منابع نفتی از دانشگاه آزاد امیدیه - 1375
سمت های پیشین:
-     مسئول راه اندازی واحد کلر مایع و فسژن پتروشیمی خوزستان 1384-1382
-     رئیس بهره برداری نوبتکاری شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام 1386-1384
-     رئیس کارخانه کلرآلکانی در مجتمع پتروشیمی بندر امام 1389-1386
-     معاونت عملیات تولید منطقه نفتی دارخوین 1393-1389
-     مسئول تحویل و تحول واحدهای پیش تصفیه خانه های آب غرب کارون - 1393
-     مسئول تحویل و تحول واحد 165 هزار بشکه ای بهره برداری و نمکزدایی غرب کارون - 1394
-     سرپرست مدیریت منطقه آزادگان /جفیر 1396-1393
-     سرپرست هماهنگی عملیات و تولید شرکت نفت و گاز اروندان (1396)   
-    مدیر منطقه دارخوین ( درحال حاضر)
اطلاعات تماس:
تلفن:    32125146 -061
فکس:   32124509-061
ایمیل:    s.ordian@aogc.ir
عبدالامیر بابائی
مدیر امور مالی
عبدالامیر بابائی

مدیر امور مالی

عبدالامیر بابائی

عبدالامیر بابائی   مدیر امور مالی

متولد سال: 1342
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1366

تحصیلات: 
-     کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز - 1373
-     کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز - 1394

سمت های پیشین:
-     هماهنگ کننده روشهای مالی حسابداری در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1386-1385
-     رئیس حقوق و دستمزد کارکنان در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1388-1386
-     سرگروه اعتبارات و هزینه های سرمایه ای در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1388-1387
-     رئیس حسابداری کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1393-1388
-     رئیس حسابداری دفاتر مالی و حسابداری مالی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1397-1393
-     مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز اروندان (تاکنون-1397)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121100-061
ایمیل:   a.babaie@aogc.ir
فرهاد صادق زاده
مدیر برنامه ریزی
فرهاد صادق زاده

مدیر برنامه ریزی

فرهاد صادق زاده

فرهاد صادق زاده   مدیر برنامه ریزی

متولد سال: 1357
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1383

تحصیلات: 
-     کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه تهران
-     کارشناس ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی اميركبير (پلی تكنيك)

سمت های پیشین:
-     سرپرست مهندسی بهره برداری دارخوین 1389-1386
-     سرپرست مهندسی بهره برداری شرکت اروندان 1390-1389
-     سرپرست مهندسی نفت 1397-1390
-     سرپرست مديريت امور فنی 1397
-     سرپرست مهندسی نفت 1398-1397
-     مدير برنامه ريزی (تاکنون-1398)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32125105-061
ایمیل:   f.sadeghzadeh@aogc.ir
سعید ابراهیمی
سرپرست منابع انسانی
سعید ابراهیمی

سرپرست منابع انسانی

سعید ابراهیمی

سعید ابراهیمی   سرپرست منابع انسانی

متولد سال: 1351
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1379

تحصیلات: 
-    كارشناسی مهندسی شيمی گرایش صنایع گاز از دانشگاه گچساران
-    كارشناسی ارشد مهندسی صنايع گرایش سیستم ها و بهره وری از دانشگاه اميركبير تهران

سمت های پیشین:
-    متصدی آموزش عمليات نفت و گاز 1385-1381
-    رئيس پيگيری امور خدمات اجتماعی 1387-1386
-    رئيس آموزش و برنامه ريزی نيروی انسانی 1395-1389
-    مدیر منابع انسانی (تاکنون - 1395)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32122401-061
فکس:   53544783-061
ایمیل:    s.ebrahimi@aogc.ir
سيد محمد موسوی
رئیس حراست
سيد محمد موسوی

رئیس حراست

سيد محمد موسوی

سيد محمد موسوی   رئیس حراست

متولد سال: 1360
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1396

تحصیلات: 
-     كارشناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه امیرالمومنین اهواز
-     اتمام سطوح حوزوی و طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اهواز

سمت های پیشین:
-     استاد دانشگاه آزاد اهواز و آبادان
-     معاون سازمان ملی جوانان استان
-     مسئول بازرسی و رسيدگی به شكايات سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز
-     مشاور بازرسی شهردار اهواز
-     مشاور امنيتی انتظامی فرماندار اهواز
-     مسول طرح ساماندهی ساماندهی هسته مركزی شهرستان اهواز
-     نائب رییس كمیته فرهنگی حراست استان
-     معاون حراست شهرداری اهواز
-     بخشدار مركزی شهرستان اهواز
-     رییس كمیسیون امنیتی بخشداری مركزی اهواز
-     دبیر ستاد بحران شهرستان اهواز
-     مسول كمیته استعلامات و حفاظت ستاد انتخابات شهرستان اهواز(چندین دوره)
-     مدیر حراست فرمانداری اهواز
-     بازرس ارشد حراست شركت ملی نفت ایران
-     كارشناس ارشد برنامه ریزی نظارت وارزیابی عملكرد حراست شركت ملی نفت ایران
-     رییس حراست شركت نفت و گاز اروندان (تاکنون)

اطلاعات تماس:
تلفن:    06132121000
ایمیل:   m.mousavi@aogc.ir

رامین شیخیان
سرپرست دفتر مدیرعامل و سرپرست خدمات و پشتیبانی

 

رامین شیخیان

سرپرست دفتر مدیرعامل و سرپرست خدمات و پشتیبانی

رامین شیخیان
رامین شیخیان
سرپرست دفتر مدیرعامل و سرپرست خدمات و پشتیبانی

متولد سال: 1363
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1392

سوابق تحصیلی:

-    كارشناسی مهندسی نفت - دانشگاه امیدیه 1388
-    كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - دانشگاه علوم تحقیقات 1394

سمت های پیشین:
-    مشاور معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در امور عملیات غیر صنعتی 1396
-    كارشناس استاندارد های شیمی 1394
-    مهندس عملیات حفاری 1394
-    سرپرست ترابری شركت نفت مناطق مركزی ایران 1397
-    مهندس پروزه مكانیک 1398

اطلاعات تماس:
ایمیل:    r.shiykhan@aogc.ir
بهمن پور محمد
سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان
بهمن پور محمد

سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان

بهمن پور محمد

بهمن پورمحمد   سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان

متولد سال: 1361
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1383

تحصیلات: 

-    کارشناسی مهندسی صنایع – گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
-    کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی

سمت های پیشین:

-    سرپرست برنامه ریزی و مهندسی تعمیرات منطقه دارخوین
-    سرپرست تعمیرات منطقه دارخوین
-    ریاست نوسازی و تعمیرات منطقه دارخوین
-    سرپرست مدیریت میدان نفتی آزادگان شمالی
-    سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان (در حال حاضر)
 

اطلاعات تماس:

ایمیل:    b.pourmohammad@aogc.ir
غلامعباس خسروی
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
غلامعباس خسروی

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

غلامعباس خسروی

غلامعباس خسروی   رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

متولد سال: 1352
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1376

تحصیلات: 
-    کارشناسی مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه صنعت نفت
-    کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه شهید چمران اهواز

سمت های پیشین:
-    رئیس مخابرات شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان - 1390
-    کارشناس ارشد تعمیرات ابزار دقیق شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان - 1392
-    رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان - 1394
-    رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت و گاز اروندان (در حال حاضر)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121200-061
ایمیل:    g.khosravi@aogc.ir
ناصر فراهانی
رئیس روابط عمومی
ناصر فراهانی

رئیس روابط عمومی

ناصر فراهانی

ناصر فراهانی   رئیس روابط عمومی

متولد سال: 1359
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1383

تحصیلات: 
-    کارشناسی نفت
-    کارشناش ارشد مهندسی عملیات مخازن

سمت های پیشین:
-    مسئول خدمات فنی چاه ها 1390-1384
-    کارشناس ارشد عملیات مخازن 1396-1390
-    رئیس روابط عمومی (تاکنون - 1396)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121300-061
ایمیل:    n.farahani@aogc.ir
غفور قنبری
رئیس تدارکات و امور کالا
غفور قنبری

رئیس تدارکات و امور کالا

غفور قنبری

غفور قنبری   رئیس تدارکات و امور کالا

متولد سال: 1351
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1368

تحصیلات: 
-    كارشناسی حسابداری
-    كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

سمت های پیشین:
-   بازبین کننده دستگاه های خنک کننده تهویه اهواز 1374-1368
-   تکنسین تعمیرات برق منازل مسجد سلیمان 1377-1374
-   مسئول انبارهای شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان 1383-1377
-   مسئول حسابداری کالای نفت و گاز مسجد سلیمان 1388 - 1383
-   ذیحساب فرمانداری و استانداری خوزستان 1390-1388
-   کارشناس خرید و مسئول امور مالی اداره کل روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب 1392- 1390
-   سرپرست عملیات کالای طرح های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1394-1392
-   سرپرست کالای طرح ها و رئیس هماهنگی کالای نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب 1398-1394
 

اطلاعات تماس:
تلفن:    -061
فکس:   -061
ایمیل:    @aogc.ir

 

سهراب ترکیان
HSE رئیس
سهراب ترکیان

HSE رئیس

سهراب ترکیان

سهراب ترکیان   HSE رئیس

متولد سال: 1342
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1371

تحصیلات: 
-    مهندس مکانیک - گرایش حرارت و سیالات

سمت های پیشین:
-    مربی آموزشی در واحد آموزش حرفه ای صنعت نفت
-    بازرس فنی
-    بازرس ارشد فنی
-    رییس بازرسی فنی
-    سرپرست تعمیرات خطوط لوله
-    رئیس اداره HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121041-061
ایمیل:   s.torkian@aogc.ir
یعقوب برفی نژاد
رئیس امور حقوقی و قراردادها
یعقوب برفی نژاد

رئیس امور حقوقی و قراردادها

یعقوب برفی نژاد

یعقوب برفی نژاد   رئیس امور حقوقی و قراردادها

متولد سال: 1358
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1380

تحصیلات: 
-    کارشناس حقوق قضایی از آموزشگاه فنی و حرفه ای نفت
-    کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سمت های پیشین:
-    عضو هیئت هفتم بدوی وزارت نفت
-    سرپرست امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی حفاری ایران
-    رئیس امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121601-061
ایمیل:   y.barfinezhad@aogc.ir
سارا موذن
رئیس حسابرسی داخلی
سارا موذن

رئیس حسابرسی داخلی

سارا موذن

سارا موذن   رئیس حسابرسی داخلی

متولد سال: 1362
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1382

تحصیلات: 
-    کارشناسی حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان
-    کارشناسی ارشد مديريت (MBA) گرايش مديريت توسعه سازمان و منابع انسانی از دانشگاه تهران
-    دكترای مديريت منابع انسانی از دانشگاه تهران

سمت های پیشین:
-    مشاور مدير عامل شركت نفت و گاز اروندان در امور بانوان
-    رئيس روابط كار و مددكاری اجتماعی - مدیریت منابع انسانی
-    نماينده كارفرما جهت نظارت بر حسن اجرای كار پيمانكاران منابع انسانی
-    دبير كميته منابع انسانی(جذب، مددكاري، تعديل مدرك و تبديل وضعيت)
-    مربی نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان
-    عضو انجمن حسابداران خبره ایران
-    عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
-    سندرس ارشد مالی
-    كارشناس امور اداری
-    كارشناس حقوق و دستمزد

اطلاعات تماس:
تلفن:    32125134-061
ایمیل:    s.moazen@aogc.ir
مهران کرمی
سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات تولید

 

مهران کرمی

سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات تولید

مهران کرمی
مهران کرمی
سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات تولید

متولد سال: 1352

سوابق تحصیلی:
-    کارشناسی مهندسی شیمی (بهره برداری از منابع نفت)
-    کارشناسی ارشد مهندسی نفت - گرایش مهندسی نفت

سمت های پیشین:
-    مهندسی بهره برداری میدان منصوری (شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون)
-    سرپرست مهندسی بهره برداری
-    معاونت عملیات دارخوین
-    سرپرست مهندسی نفت
-    سرپرست پروژه توسعه میدان های نفتی سپهر، سهراب، سوسنگرد و جفیر تا مرحله مذاکرات قراردادی و سرمایه گذاری و همچنین تهیه شرح کار و MDP
-    رئیس مهندسی عملیات مخازن و سرپرستی مهندسی مخازن
-    رییس دفتر مدیرعامل
-   سرپرست پژوهش و توسعه
-   سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات تولید (در حال حاضر)

اطلاعات تماس:
ایمیل:    m.karami@aogc.ir
رضاجعفری
سرپرست منطقه آزادگان
رضاجعفری

سرپرست منطقه آزادگان

رضا جعفری

رضا جعفری   سرپرست مدیریت منطقه آزادگان

 

متولد سال: 1346
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1370

تحصیلات: 
-  کارشناسی مهندسی شیمی گرایش بهره برداری از منابع نفتی

سمت های پیشین:
-   سرپرست شیفت پتروشیمی فارابی

-  رئیس مهندسی فراورش پتروشیمی فارابی

-  رئیس خدمات فنی پتروشیمی فارابی

-  معاونت عملیات در شرکت نفت و گاز اروندان

سرپرست مدیریت منطقه آزادگان  ( درحال حاضر )

اطلاعات تماس:
تلفن:    32124501-061
ایمیل:   @aogc.ir

شاهرخ عبدالله پور
رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات
شاهرخ عبدالله پور

رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات

شاهرخ عبدالله پور

شاهرخ عبدالله پور   رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات

متولد سال: 1356
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1385

تحصیلات: 
-    كارشناسی ارشد مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی اصفهان

سمت های پیشین:
-    كارشناس بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات 1390-1385
-    سرپرست بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات ميدان نفتی آزادگان جنوبی 1391-1390
-    سرپرست بازرسی فنی و كنترل كيفيت طرح افزايش ظرفيت فرآورش نفت غرب كارون 1396-1391
-    رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات (تاکنون -1396)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32123075-061
فکس:   32129990-061
ایمیل:   s.abdollahpour@aogc.ir

پیوندهای مرتبط

شبکه های اجتماعی

تماس با ما
دفتر خرمشهر
شهرستان خرمشهر بلوار آيت الله خامنه اي نبش ناصر خسرو
تلفن: 6-32268300-061
روابط عمومی: 32121300-061
 
دفتر تهران
خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) ساختمان مرکزی هفتم، کوچه پنجم
تلفن: 88724246-021

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0