تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
معرفی مدیران
عبدالله عذاری اهوازی
مدیرعامل
عبدالله عذاری اهوازی

مدیرعامل

غلامحسین موازی
مدیر امور فنی
غلامحسین موازی

مدیر امور فنی

غلامحسین موازی

غلامحسین موازی   مدیر امور فنی

متولد سال: 1346
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1372

تحصیلات: 
- ارشد مهندسی نفت دانشگاه هریوت وات اسکاتلند
- کارشناسی شیمی دانشکده نفت آبادان

سمت های پیشین:
- مدیریت تحت الارض پروژه افزایش و نگهداشت میادین مسجد سلیمان
- سرپرست گروه مطاعاتی میادین اهواز و مسجد سلیمان

اطلاعات تماس:
تلفن:    32125170-061
فکس:   32257910-061
ایمیل:   gh.movazi@aogc.ir
عبدالامیر بابائی
مدیر امور مالی
عبدالامیر بابائی

مدیر امور مالی

عبدالامیر بابائی

عبدالامیر بابائی   مدیر امور مالی

متولد سال: 1342
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1366

تحصیلات: 
-     کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز - 1373
-     کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز - 1394

سمت های پیشین:
-     هماهنگ کننده روشهای مالی حسابداری در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1386-1385
-     رئیس حقوق و دستمزد کارکنان در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1388-1386
-     سرگروه اعتبارات و هزینه های سرمایه ای در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1388-1387
-     رئیس حسابداری کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1393-1388
-     رئیس حسابداری دفاتر مالی و حسابداری مالی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1397-1393
-     مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز اروندان (تاکنون-1397)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121100-061
ایمیل:   a.babaie@aogc.ir
فرهاد صادق زاده
مدیر برنامه ریزی
فرهاد صادق زاده

مدیر برنامه ریزی

فرهاد صادق زاده

فرهاد صادق زاده   مدیر برنامه ریزی

متولد سال: 1357
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1383

تحصیلات: 
-     کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه تهران
-     کارشناس ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی اميركبير (پلی تكنيك)

سمت های پیشین:
-     سرپرست مهندسی بهره برداری دارخوین 1389-1386
-     سرپرست مهندسی بهره برداری شرکت اروندان 1390-1389
-     سرپرست مهندسی نفت 1397-1390
-     سرپرست مديريت امور فنی 1397
-     سرپرست مهندسی نفت 1398-1397
-     مدير برنامه ريزی (تاکنون-1398)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32125105-061
ایمیل:   f.sadeghzadeh@aogc.ir
مهران کرمی
رئیس هماهنگی عملیات تولید

 

مهران کرمی

رئیس هماهنگی عملیات تولید

مهران کرمی
مهران کرمی
رئیس هماهنگی عملیات تولید

متولد سال: 1352

سوابق تحصیلی:
-    دکتری مهندسی نفت - گرایش مهندسی نفت
-    کارشناسی ارشد مهندسی نفت - گرایش مهندسی نفت
-    کارشناسی مهندسی شیمی (بهره برداری از منابع نفت)

سوابق اجرایی:
-    مهندسی بهره برداری میدان منصوری (شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون)
-    سرپرست مهندسی بهره برداری
-    معاونت عملیات دارخوین
-    سرپرست مهندسی نفت
-    سرپرست پروژه توسعه میدان های نفتی سپهر، سهراب، سوسنگرد و جفیر
-    رئیس مهندسی عملیات مخازن
-    رئیس مهندسی مخازن
-    رییس دفتر مدیرعامل
-   دبیر هیأت مدیره
-   رئیس پژوهش و توسعه
-   رئیس هماهنگی عملیات تولید
-   عضو اصلی هیأت مدیره

اطلاعات تماس:
ایمیل:    m.karami@aogc.ir
یعقوب برفی نژاد
رئیس امور حقوقی و قراردادها
یعقوب برفی نژاد

رئیس امور حقوقی و قراردادها

یعقوب برفی نژاد

یعقوب برفی نژاد   رئیس امور حقوقی و قراردادها

متولد سال: 1358
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1380

تحصیلات: 
-    کارشناس حقوق قضایی از آموزشگاه فنی و حرفه ای نفت
-    کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سمت های پیشین:
-    عضو هیئت هفتم بدوی وزارت نفت
-    سرپرست امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی حفاری ایران
-    رئیس امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121601-061
ایمیل:   y.barfinezhad@aogc.ir
شهرام اردیان
مدیر منطقه دارخوین
شهرام اردیان

مدیر منطقه دارخوین

شهرام اردیان

شهرام اردیان   مدیر منطقه دارخوین

متولد سال: 1347
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1369

تحصیلات: 
-   کارشناسی مهندسی شیمی گرایش بهره برداری از منابع نفتی از دانشگاه آزاد امیدیه - 1375
سمت های پیشین:
-     مسئول راه اندازی واحد کلر مایع و فسژن پتروشیمی خوزستان 1384-1382
-     رئیس بهره برداری نوبتکاری شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام 1386-1384
-     رئیس کارخانه کلرآلکانی در مجتمع پتروشیمی بندر امام 1389-1386
-     معاونت عملیات تولید منطقه نفتی دارخوین 1393-1389
-     مسئول تحویل و تحول واحدهای پیش تصفیه خانه های آب غرب کارون - 1393
-     مسئول تحویل و تحول واحد 165 هزار بشکه ای بهره برداری و نمکزدایی غرب کارون - 1394
-     سرپرست مدیریت منطقه آزادگان /جفیر 1396-1393
-     سرپرست هماهنگی عملیات و تولید شرکت نفت و گاز اروندان (1396)   
-    مدیر منطقه دارخوین ( درحال حاضر)
اطلاعات تماس:
تلفن:    32125146 -061
فکس:   32124509-061
ایمیل:    s.ordian@aogc.ir
رضاجعفری
مدیر منطقه آزادگان
رضاجعفری

مدیر منطقه آزادگان

غلامعباس خسروی
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
غلامعباس خسروی

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

غلامعباس خسروی

غلامعباس خسروی   رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

متولد سال: 1352
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1376

تحصیلات: 
-    کارشناسی مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه صنعت نفت
-    کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه شهید چمران اهواز

سمت های پیشین:
-    رئیس مخابرات شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان - 1390
-    کارشناس ارشد تعمیرات ابزار دقیق شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان - 1392
-    رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان - 1394
-    رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت و گاز اروندان (در حال حاضر)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121200-061
ایمیل:    g.khosravi@aogc.ir
عیسی نویری
رئیس پژوهش و فناوری
عیسی نویری

رئیس پژوهش و فناوری

امید نصیری
رئیس روابط عمومی
امید نصیری

رئیس روابط عمومی

امید نصیری

امید نصیری   رئیس روابط عمومی

متولد سال: 1364
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1388

تحصیلات: 
-  فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سمت های پیشین:
-    شاغل در اداره گزینش جنوب مناطق نفتخیز جنوب
-    کارشناس امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب
-    تکنسین ارشد تعمیرات ابزار دقیق
-    کارشناس برنامه ریزی تعمیرات
-    رئیس روابط عمومی (تاکنون )

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121300-061
ایمیل:    o.nasiri@aogc.ir
مصطفی سواری
رئیس حراست
مصطفی سواری

رئیس حراست

مصطفی سواری

مصطفی سواری   رئیس حراست

متولد سال: ****
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: ****

تحصیلات: 

سمت های پیشین:
اطلاعات تماس:
تلفن:    06132121000
ایمیل:   

 
علی اسدی راد

رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات و سرپرست حسابرسی داخلی

عبداله رفیع
رئیس تدارکات و امور کالا
عبداله رفیع

رئیس تدارکات و امور کالا

حسین سلطان محمدی
سرپرست منطقه آزادگان شمالی
حسین سلطان محمدی

سرپرست منطقه آزادگان شمالی

محمود احمدی
سرپرست HSE و پدافند غیر عامل
محمود احمدی

سرپرست HSE و پدافند غیر عامل

محمود احمدی

محمود احمدی   سرپرست HSE و پدافند غیر عامل

متولد سال: ****
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: ****

تحصیلات: 
-    

سمت های پیشین:
-    سرپرست HSE و پدافند غیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان(تاکنون -1403)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32121041-061
فکس:    ****-061
ایمیل:   m.ahmadi@aogc.ir
حسن آقاحسینی
سرپرست مدیریت منابع انسانی
حسن آقاحسینی

سرپرست مدیریت منابع انسانی

حسن آقاحسینی

حسن آقاحسینی   سرپرست مدیریت منابع انسانی

متولد سال: 1352
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1392

تحصیلات: 
-    کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی - دانشگاه آزاد واحد شوشتر

سمت های پیشین:
-    سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت نفت و گاز اروندان(تاکنون -1403)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32122402-061
ایمیل:   h.aghahosseyni@aogc.ir
عیسی مهدی پور
سرپرست خدمات و پشتیبانی و نماینده مدیرعامل در امور اجرایی و فرمانده مهار فوران چاه

 

عیسی مهدی پور

سرپرست خدمات و پشتیبانی و نماینده مدیرعامل در امور اجرایی و فرمانده مهار فوران چاه

x
عیسی مهدی پور
عیسی مهدی پور
سرپرست خدمات و پشتیبانی و نماینده مدیرعامل در امور اجرایی و فرمانده مهار فوران چاه

متولد سال: 1345
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: از سال 1367

سوابق تحصیلی:

-    کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
-    کارشناسی تربیت بدنی

سمت های پیشین:
-    چندین دوره ریاست هیات های مختلف ورزشی در استان خوزستان (وزنه برداری، والیبال، بدمینتون، گلف، ورزش های سه گانه، بدنسازی و پرورش اندام)
-   رئیس امور ورزش شرکت ملی حفاری ایران
-   فرمانده بسیج شرکت ملی حفاری ایران
-    رئیس امور ورزش شرکت مناطق نفت خیز جنوب
-    رئیس خدمات پشتیبانی احداث بیمارستان های مناطق نفت خیز جنوب
-    رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت حفاری شمال
-    رئیس پروژه ساخت دستگاه های فوق پیشرفته و تخصصی کنترل فوران چاه های نفت وگاز خشکی
-    رئیس عملیات سازمان کنترل فوران چاه های نفت و گاز خشکی
-    سرپرست خدمات و پشتیبانی و نماینده مدیرعامل در امور اجرایی و فرمانده مهار فوران چاه (در حال حاضر)

اطلاعات تماس:061-32125152
ایمیل:   
ناصر فراهانی
سرپرست خدمات ترابری
ناصر فراهانی

سرپرست خدمات ترابری

x
ناصر فراهانی

ناصر فراهانی   سرپرست خدمات ترابری

متولد سال: 1359
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1384

تحصیلات: 
-    ارشد مهندسی مخازن
-    کارشناس مهندسی نفت

سمت های پیشین:
-    مسئول خدمات فنی چاه های نفت و گاز اروندان
-    کارشناس ارشد مهندسی مخازن
-    سرپرست مهندسی بهره برداری میدان نفتی یادآوران
-     رئیس روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان
-    سرپرست دفتر هماهنگی تهران شرکت نفت و گاز اروندان
-    سرپرست خدمات پشتیبانی شرکت نفت و گاز اروندان
-    سرپرست خدمات ترابری شرکت نفت و گاز اروندان (در حال حاضر)

اطلاعات تماس:
تلفن:    ****
فکس:   ****
ایمیل:    n.farahani@aogc.ir
ایمان اعتماد
سرپرست بازرسی فنی و خوردگی فلزات
ایمان اعتماد

سرپرست بازرسی فنی و خوردگی فلزات

ایمان اعتماد

ایمان اعتماد   سرپرست بازرسی فنی و خوردگی فلزات

متولد سال: 1362
سابقه خدمت در صنعت نفت از سال: 1388

تحصیلات: 
-    كارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از دانشگاه صنعت نفت

سمت های پیشین:
-    بازرس فنی
-    بازرس ارشد فنی
-    سرپرست بازرسی فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-    سرپرست بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت نفت و گاز اروندان(تاکنون -1402)

اطلاعات تماس:
تلفن:    32123075-061
فکس:   32129990-061
ایمیل:   e.etemad@aogc.ir

پیوندهای مرتبط

شبکه های اجتماعی

تماس با ما
دفتر خرمشهر
شهرستان خرمشهر بلوار آيت الله خامنه اي نبش ناصر خسرو
تلفن: 6-32268300-061
روابط عمومی: 32121300-061
 
دفتر تهران
خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) ساختمان مرکزی هفتم، کوچه پنجم
تلفن: 88724246-021

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0