Contact us
Wednesday, July 24, 2024
  • time : 9:16:18
  • Date : Sun May 05, 2024
  • item visited : 369
  • news code : 12591
سرپرست مدیریت منابع انسانی شركت نفت و گاز اروندان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مهندس عبدالله عذاری اهوازی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، آقای حسن آقا حسینی به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی این شرکت منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، متن این حکم به این شرح است:
بسمه تعالی

جناب آقای حسن آقا حسینی
با سلام و احترام،
با توجه به تجارب ارزنده، سوابق و تخصص جنابعالی و اخذ نظر مدیر تخصصی ستادی، بدینوسیله به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت نفت و گاز اروندان منصوب می گردید.
نظر به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی، انجام وظیفه در این مسئولیت مهم ایجاب می نماید که ضمن توجه و عنایت ویژه به این مدیریت با اتخاذ تدابیر شایسته در بکارگیری و هدایت نیروهای متعهد، کارآمد و متخصص نسبت به ارتقای جایگاه راهبردی این شرکت کوشا باشید و شایسته است محورهای ذیل در دستور کار قرار گیرد؛

- به روزرسانی و نهادینه سازی برنامه راهبردی حوزه منابع انسانی.

- حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی در مناطق عملیاتی جهت هماهنگی و یکپارچگی نظام آموزشی شایسته محور.

- استفاده از ظرفیتهای درون و برون سازمانی در جهت توسعه و تقویت خدمات آموزشی و تخصصی با هدف ارتقای دانش بنیان بهره وری سازمانی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری

- برنامه ریزی و پیاده سازی جهت جانشین پروری در راستای راهبرد توسعه سرمایه های انسانی

- بازنگری و برنامه ریزی لازم جهت استفاده و نگاه داری بهینه و افزایش فضای اداری در سطح استاندارد. 

- ارتقاء خدمات رفاهی متناسب با شأن و جایگاه همکاران خدوم شاغل و تکریم حقیقی و حفظ کرامت سرمایه انسانی سازمان.

- توجه ویژه به مقوله آموزش نیروی انسانی رسمی و غیر رسمی.

- احیای سمت های حذف شده در مناطق عملیاتی و بازنگری ساختار سازمانی منابع انسانی و ارتقای سمت های موجود

- برنامه ریزی جهت توسعه فعالیتهای ورزش همگانی 

فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات و خدمات جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد تشکر و قدردانی می نمایم.

عبدالله عذاری اهوازی

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.0.9.0
    V6.0.9.0