تماس با ما
جمعه, 30 ارديبهشت 1401
انتصابات گزیده

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با تعیین اعضا کارگروه صیانت از حقوق شهروندان از سوی مدیریت عامل، این کارگروه در شرکت نفت و گاز اروندان تشکیل شد.

التالي    

انتصابات
رمز الخبر : 6356  |  تأریخ الوقوع : 1443/09/26 10:33:1  |  عدد الزیارة : 114  |  عدد الآراء : 0
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با تعیین اعضا کارگروه صیانت از حقوق شهروندان از سوی مدیریت عامل، این کارگروه در شرکت نفت و گاز اروندان تشکیل شد.
رمز الخبر : 6293  |  تأریخ الوقوع : 1443/07/25 8:2:51  |  عدد الزیارة : 284  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6292  |  تأریخ الوقوع : 1443/07/23 8:1:19  |  عدد الزیارة : 276  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6291  |  تأریخ الوقوع : 1443/07/23 7:57:1  |  عدد الزیارة : 332  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6286  |  تأریخ الوقوع : 1443/07/18 9:44:6  |  عدد الزیارة : 294  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6285  |  تأریخ الوقوع : 1443/07/18 9:42:25  |  عدد الزیارة : 266  |  عدد الآراء : 0
الصفحة1مِن10123456...10.التالي.إذهب

گزینه ها


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0