تماس با ما
چهارشنبه, 28 مهر 1400
انتصابات گزیده

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، عبدالله عذاری اهوازی را به عنوان سرپرست شرکت نفت و گاز اروندان منصوب کرد.

التالي    

انتصابات
رمز الخبر : 6097  |  تأریخ الوقوع : 1443/02/27 9:50:56  |  عدد الزیارة : 188  |  عدد الآراء : 0
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، عبدالله عذاری اهوازی را به عنوان سرپرست شرکت نفت و گاز اروندان منصوب کرد.
رمز الخبر : 5982  |  تأریخ الوقوع : 1442/10/13 13:12:25  |  عدد الزیارة : 2452  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5819  |  تأریخ الوقوع : 1442/02/17 16:37:40  |  عدد الزیارة : 4118  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5818  |  تأریخ الوقوع : 1442/02/17 16:27:35  |  عدد الزیارة : 4044  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5759  |  تأریخ الوقوع : 1441/12/13 14:39:14  |  عدد الزیارة : 4419  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5717  |  تأریخ الوقوع : 1441/09/27 12:42:23  |  عدد الزیارة : 4988  |  عدد الآراء : 0
الصفحة1مِن9123456...9.التالي.إذهب

گزینه ها


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0