تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
انتصابات گزیده

با صدور حکمی از سوی مهندس عبدالله عذاری اهوازی، مدیرعامل شرکت نفت وگاز اروندان، آقای حسین کریمی پور به عنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان این شرکت منصوب شد.

التالي    

انتصابات
رمز الخبر : 12591  |  تأریخ الوقوع : 1445/10/27 9:16:18  |  عدد الزیارة : 348  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 12565  |  تأریخ الوقوع : 1445/10/09 16:12:16  |  عدد الزیارة : 305  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 12568  |  تأریخ الوقوع : 1445/10/03 8:4:6  |  عدد الزیارة : 347  |  عدد الآراء : 0
با صدور حکمی از سوی مهندس عبدالله عذاری اهوازی، مدیرعامل شرکت نفت وگاز اروندان، آقای حسین کریمی پور به عنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان این شرکت منصوب شد.
رمز الخبر : 9270  |  تأریخ الوقوع : 1445/05/27 9:29:44  |  عدد الزیارة : 920  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 8217  |  تأریخ الوقوع : 1445/04/29 10:54:31  |  عدد الزیارة : 978  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 8183  |  تأریخ الوقوع : 1445/04/11 14:13:45  |  عدد الزیارة : 862  |  عدد الآراء : 0
الصفحة1مِن12123456...12.التالي.إذهب

گزینه ها


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0