تماس با ما
يکشنبه, 4 مهر 1400
انتصابات گزیده

طی حکمی از سوی مهندس جهانگیر پورهنگ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت وگاز اروندان، آقای رامین شیخیان به عنوان سرپرست دفتر مدیر عامل این شرکت منصوب شد.

التالي    

انتصابات
رمز الخبر : 5982  |  تأریخ الوقوع : 1442/10/13 13:12:25  |  عدد الزیارة : 2023  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5819  |  تأریخ الوقوع : 1442/02/17 16:37:40  |  عدد الزیارة : 3691  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5818  |  تأریخ الوقوع : 1442/02/17 16:27:35  |  عدد الزیارة : 3593  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5759  |  تأریخ الوقوع : 1441/12/13 14:39:14  |  عدد الزیارة : 4023  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5717  |  تأریخ الوقوع : 1441/09/27 12:42:23  |  عدد الزیارة : 4565  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 5689  |  تأریخ الوقوع : 1441/08/19 14:20:36  |  عدد الزیارة : 4870  |  عدد الآراء : 0
طی حکمی از سوی مهندس جهانگیر پورهنگ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت وگاز اروندان، آقای رامین شیخیان به عنوان سرپرست دفتر مدیر عامل این شرکت منصوب شد.
الصفحة1مِن8123456...8.التالي.إذهب

گزینه ها


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0