تماس با ما
پنج‌شنبه, 6 مهر 1402
انتصابات گزیده

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با صدور حکمی از سوی مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعضای کمیته ساخت داخل کالا و تجهیزات این شرکت منصوب شدند.

با صدورحکمی از سوی علیرضا دامغانی، رئیس حراست شرکت ملّی نفت ایران، سرپرستی واحد حراست شرکت نفت و گاز اروندان به آقای مصطفی سواری واگذار گردید.

التالي    

انتصابات
رمز الخبر : 8107  |  تأریخ الوقوع : 1445/02/24 12:41:2  |  عدد الزیارة : 117  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 7772  |  تأریخ الوقوع : 1444/08/05 11:34:15  |  عدد الزیارة : 705  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6587  |  تأریخ الوقوع : 1444/04/05 14:29:43  |  عدد الزیارة : 943  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6546  |  تأریخ الوقوع : 1444/03/14 12:13:4  |  عدد الزیارة : 870  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6541  |  تأریخ الوقوع : 1444/03/08 15:22:0  |  عدد الزیارة : 1013  |  عدد الآراء : 0
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با صدور حکمی از سوی مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعضای کمیته ساخت داخل کالا و تجهیزات این شرکت منصوب شدند.
رمز الخبر : 6424  |  تأریخ الوقوع : 1443/11/30 9:5:21  |  عدد الزیارة : 1441  |  عدد الآراء : 0
با صدورحکمی از سوی علیرضا دامغانی، رئیس حراست شرکت ملّی نفت ایران، سرپرستی واحد حراست شرکت نفت و گاز اروندان به آقای مصطفی سواری واگذار گردید.
الصفحة1مِن11123456...11.التالي.إذهب

گزینه ها

  • انتصابات گزیده

پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0