تماس با ما
پنج‌شنبه, 6 مهر 1402
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 
  • کد خبر : ۷۹۲۵
مناقصه تعمیر ترانسفورماتور خشك 6300 KVA-11/0.690/0.380 KV مربوط به پكیج VFD HP Compressor واحد بهره برداری آزادگان شمالی (1402/649 م م )

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه یک مرحله‌اي شماره 1402/649 م م

با شماره فراخوان 2002093567000020

موضوع مناقصه: تعمير ترانسفورماتور خشك 6300 KVA-11/0.690/0.380 KV مربوط به پكيج VFD HP  Compressor واحد بهره برداري آزادگان شمالي

شركت نفت و گاز اروندان (کارفرما) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به شركت‌ها و پيمانکاران داخلي واجد صلاحيت واگذار نمايد. بدين وسيله از كليه شركت‌هائي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي‌گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:

الف) برآورد مالی مناقصه: برآورد كل مناقصه مبلغ 25.000.000.000 (بیست و پنج ميليارد) ريال می‌باشد.

ب) نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 1.250.000.000 (یک ميليارد و دویست و پنجاه ميليون) ريال

ج) مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار: 90 روز

د) معيارهاي ارزيابي کيفي:
1)    تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
2)    حسن سابقه در كارهاي قبلي
3)    توان مالی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ  1402/03/09 می‌باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.


بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق‌الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي‌کند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32121608-061 و 32121612-061 تماس بگيرند.

 

آدرس وب سایت :AOGC.IR                           

 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

 

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري اقتصاد مردم  1402/03/09

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري اقتصاد مردم  1402/03/17

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0