تماس با ما
سه‌شنبه, 8 خرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۷۸۸۵
مناقصه ایمن سازی سه راهی جفیر، آزادگان شمالی و جنوبی و تقاطع ورودی به تلمبه خانه غرب كارون(شماره 1401/623 م م‌ت)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 1401/623 م م‌ت
شماره فراخوان: 2002093567000011

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت و همچنين پيشنهاد خود را به اين امور ارسال نمايند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: ايمن سازي سه راهي جفير، آزادگان شمالي و جنوبي و تقاطع ورودي به تلمبه خانه غرب كارون بصورت (PC)

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 65.865.891.289 (شصت و پنج ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون و هشتصد و نود و يك هزار و دويست و هشتاد و نه) ريال مي باشد.

ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 3.293.294.564 (سه ميليارد و دويست و نود و سه ميليون و دويست و نود و چهار هزار و پانصد و شصت و چهار) ريال مي باشد.

د- مدت اجراي قرارداد: يك سال

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
1)گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2)گواهینامه رتبه 5 و یا بالاتر در رشته راه و باند یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور
ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1)تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2)حسن سابقه در کارهای قبلی
3)توان مالی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ درج آگهی نوبت اول و انتشار فراخوان در سامانه، مورخ 00/02/1402 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از تاریخ مذکور و حداکثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، برای دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي‌توانند با شماره تلفن هاي 32121612 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.

آدرس وب سایت :AOGC.IR   
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري جوان  1402/02/25

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري جوان  1402/02/30

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0