تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ 
  • کد خبر : ۶۴۷۲
مزایده فروش 9 قلم كالای مازاد(بشكه،بطری ،سیلندر گاز،فیلتر روغن و هوا، ضایعات فلزی و چوبی و...) شماره1401/592 م م

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مزایده گران -  مزایده عمومی یک مرحله اي شماره 1401/592 م م
فروش 9 قلم کالای مازاد(بشکه،بطری ،سیلندر گاز،فیلتر روغن و هوا، ضایعات فلزی و چوبی،روغن سوخته و...)

شرکت نفت و گاز اروندان (مزایده گزار) در نظر دارد بخشی از کالاهای مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

الف) تاریخ و مکان بازدید:
متقاضیان برای بازدید از اقلام مزبور می توانند ظرف مدت 10 روز از چاپ آگهی نوبت دوم ، همه روزه  بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 12 ظهر به واحد بهره برداری منطقه نفتی آزادگان شمالی به نشانی: کیلومتر35 جاده اهواز - خرمشهر سه راهی سید خلف کیلومتر 85 بعد از سه راه برزگر روستای ظهیریه بالا شرکت نفت و گاز اروندان انبارهای تدارکات و امور کالا منطقه نفتی آزادگان شمالی مراجعه نمایند . ضمنا آقای کریم حنائی اهواز بعنوان رئیس عملیات کالا منطقه آزادگان شمالی به شماره همراه 09169185346 معرفی می گردد.

ب)تاریخ مکان و مهلت دریاف اسناد مزایده:
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اسناد مزایده را دریافت نمایند

ج)آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده و پاکت ضمانتنامه
پیشنهادات مالی حداکثر تا ساعت          روز      مورخ      در سامانه ستاد و پاکت(بصورت فیزیکی) بسته ولاک و مهر و موم شده ضمانتنامه شرکت در مزایده تحویل دفتر کمیسیون مناقصات (دفتر تهران) ذیل نامه تحویل نمایند.

د) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
برآورد مبلغ مزایده 54.860.735.000 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 2.743.036.750 ریال از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانت نامه بانکی معتبر است.

ه)تاریخ و مکان گشایش پیشنهادها:
ساعت     روز     مورخ     در دفتر مزایده گزار (کمیسیون مناقصات تهران) برگزار خواهد شد.
ضمنا" هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده است.
امور حقوقی: 88724245-021
تدارکات و امور کالا : 02188901050  -  06153526179- 06132121159
 آدرس وب سایت: AOGC.IR
 پست الکترونیکی: AOGC.KALA@AOGC.IR
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري اقتصاد و سازندگي  1401/05/23

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري اقتصاد و سازندگي  1401/05/29

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0