تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ 
  • کد خبر : ۶۴۶۵
مقاوم سازی باند وال بتنی مخازن نفت خام با سقف شناور به ظرفیت 250 هزار بشكه در منطقه دارخوین(شماره 1400/565م م)


آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه يك مرحله اي شماره 1400/565م م
شماره فراخوان: 2001093567000034

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
الف- موضوع مناقصه عبارت است از: ترميم و مقاوم سازي باند وال بتني مخازن نفت خام با سقف شناور به ظرفيت 250 هزار بشكه در منطقه دارخوين

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 63.000.000.000 (شصت و سه میلیارد) ريال مي باشد.

ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان  3.150.000.000 (سه ميليارد و یکصد و پنجاه میلیون) ريال مي باشد.

د- مدت اجراي قرارداد: هفت ماه

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
گواهينامه صلاحيت رتبه 5 ابنيه و يا بالاتر با ظرفيت خالي از سازمان برنامه بودجه
گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1)تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2)حسن سابقه در کارهای قبلی
3)توان مالی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ درج آگهی نوبت اول و انتشار فراخوان در سامانه، تاریخ 1401/05/23می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از تاریخ مذکور و حداکثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، برای دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند. لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32121612 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت: AOGC.IR

روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري عصر توسعه  1401/05/23

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري عصر توسعه  1401/05/29

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0