تماس با ما
سه‌شنبه, 8 خرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 
  • کد خبر : ۶۴۴۵
نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق گازی اتوماتیك ساختمان‌های صنعتی و غیر صنعتی(شماره1400/574م م‌ت)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه دو مرحله اي شماره 1400/574م م‌ت
شماره فراخوان: 2001093567000029

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند.
الف- موضوع مناقصه عبارت است از: طراحي، تامين كالا و تجهيزات، نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي اعلام و اطفاء حريق گازي اتوماتيك ساختمان‌هاي صنعتي و غير صنعتي شركت نفت و گاز اروندان

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 128،700،000،000 (يكصد و بيست و هشت ميليارد و هفتصد ميليون) ريال مي باشد.

ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 6،435،000،000 (شش ميليارد و چهارصد و سي و پنج ميليون) ريال مي باشد.

د- مدت اجراي قرارداد: يك سال

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
گواهينامه صلاحيت رتبه 5 و يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه با ظرفيت خالي
گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.حسن سابقه در کارهای قبلی
3.توان مالی
4.توان تجهیزاتی
5.توان فنی و برنامه ریزی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/04/27می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه‌گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
    آدرس وب سایت :  AOGC.ir
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري جوان  1401/04/28

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري جوان  1401/05/2

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0