تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۴۶۸۸
مناقصه بهینه سازی طراحی سیستم كنترل كمپرسورهای تزریق گاز ردیف 1 و 2 و 3 منطقه دارخوین شماره 1403/724 م‌م‌

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران- مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 1403/724 م‌م‌شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند.

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: بهينه سازي طراحي سيستم كنترل كمپرسورهاي تزريق گاز رديف 1 و 2 و 3 منطقه دارخوين (بصورت EPC)
 
ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 270.000.000.000 (دویست و هفتاد ميليارد) ریال مي باشد.

ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 13.500.000.000 (سیزده ميليارد و پانصد ميليون) ريال مي باشد.

د- مدت اجراي قرارداد: 9 ماه

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
با توجه به اهمیت بالای کمپرسورهای تزریق گاز در استمرار روند تولید نفت و همچنین فشار بالای کاری (حدود 580 Bar) شرکت های متقاضی می بایست حداقل دارای شرایط زیر باشند:
•تجربه انجام مشابه جهت راه اندازی سیستم کنترل کمپرسورهای تزریق گاز سانتریفیوژ از نوع BCL
•توانایی تغییرات مکانیکی در جهت تغییر جریان کمپرسورها در صورت نیاز
•توانایی شبیه سازی راه اندازی سیستم کنترل کمپرسور با نمایندگی شرکت های خارجی دارای این امکانات از یک سال قبل از تاریخ برگزاری مناقصه و حداقل یک همکاری در این زمینه با شرکت مذکور با ارائه مستندات

ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1)تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2)حسن سابقه در کارهای قبلی
3)توان مالی
4)توان تجهیزاتی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تاریخ درج آگهی نوبت اول و انتشار فراخوان در سامانه، مورخ 00/04/1403 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از تاریخ مذکور و حداکثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، برای دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند. لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

تذکر 1:
کلیه ضمانت نامه‌های صادره از صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت قابل پذیرش و کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره از بانک پاسارگاد غیرقابل پذیرش می‌باشند.

تذکر 2:
در کلیه مراحل برگزاری مناقصه، اسناد و مدارك بارگذاري شده بر روي سامانه ستاد از طرف متقاضيان/ مناقصه گران شركت كننده در مناقصه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و بررسي و ارزيابي هرگونه نامه و مستندي خارج از چارچوب سامانه ستاد انجام نخواهد گرفت و هيچ گونه اعتراضي از اين بابت مسموع نيست.

تذکر 3:
در اين مناقصه پذيرش گروه مشاركت (كنسرسيوم) مدنظر نيست، بنابراين متقاضيان با لحاظ شرايط مندرج در آگهي و اسناد ارزيابي كيفي و بصورت انفرادي مجاز به شركت در مناقصه مي باشند.

بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي‌کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي 32121611-061 و 32121608-061 تماس بگيرند.

آدرس وب سایت:  AOGC.ir    
 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري كيهان  1403/04/12

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري كيهان  1403/04/19

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0