تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۱۰:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ 
پروژه های خاتمه یافته تحصیلات تكمیلی

 

 

عنوان برخي از پروژه هاي تحصيلات تكميلي مورد حمايت به شرح ذيل مي باشد كه مراحل مختلف را جهت صنعتي سازي و حمايت را طي مي كنند:

 

 

رديف

عنوان پروژه

1

منشاء يابي و ارائه مناسب ترين روش درون يابي فلزات سنگين در رسوبات سطحي منطقه تالاب شادگان

2

مطالعات امكان سنجي انجام Hydraulic Fracturing در ميادين نفتي حوزه غرب كارون

3

بررسي آزمايشگاهي تأثير بازدارنده هاي رسوب آسفالتين بر توزيع سايز سوبات تشكيل شده با استفاده از تكنيك هاي تصوير برداري

4

اتصال (كوپل) موتورهاي القايي جهت بهبود فرآيند (پروسه)تبديل انرژي در طول عملكرد متعادل و نامتعادل

5

پاكسازي زيستي خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفت خام

6

بررسي نقش الگوهاي شايستگي در مديريت استعداديابي و جانشين پروري مديران

7

بررسي اثر بيوچار در ايموبيليزاسيون عناصر كمياب و خاصيت فتوكاتاليستي گارنت در حذف آلاينده هاي هيدروكرنبي موجود در پسماندهاي گل حفاري

8

رسوب شناسي و دياژنز سازند فهليان با تاكيد بر تاثير كاني هاي رسي بر كيفيت مخزني در ميدان نفتي اروند

9

ارتقاي مقياس پديده ريزش ثقلي در مخازن كربناته شكافدار و تاثير آن بر مكانيزم هاي توليد

10

ارائه يك تعريف جديد از شاخص فرصت مخزن براي بهينه سازي موقعيت چاه هاي جديد مبتني بر خواص ديناميكي و استاتيكي مخزن

11

بهبود ميزان تخصيص گاز  به چاه هاي تزريقي و توليدي با بهره گيري از مدل سازي يكپارچه

12

بررسي الكتروسينتيكي روش سيلاب زني با آب در مخازن كربناته 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0