تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۳۶:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ 
معرفی فعالیت های واحد پژوهش و توسعه

فعالیت های بخش پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان در زمینه های زیر متمرکز می باشد:
تشکیل کار گروه های تخصصی


بعلت گستردگی نیاز های پژوهشی تحقیقاتی شرکت نفت و گاز اروندان در زمینه های مختلف و ضرورت تحقیق، کارگروه های تخصصیذیل در درون شرکت با حضور نفرات متخصص در هر بخش تشکیل گردید تا بتواند بیش از پیش نیازهای پژوهشی صنعتی را برآورده سازند.


- کارگروه مدیریت مخزن
 - کارگروه فنآوری و اطلاعات
 - کارگروه تولید و تأسیسات سطح الارضی
- کارگروه منابع انسانی
- کارگروه تشکیل کمیته پژوهش و توسعه


کمیته پژوهش متشکل از متخصصان دانشگاه و صنعت، به منظور علمی نمودن فعالیت های عملیاتی و ارزیابی پروژه های تحقیقاتی مرتبط با نیازهای شرکت اروندان، جلساتی را به صورت منظم برگزار می نماید.


تعریف پروژه های پژوهشی صنعتی

این پروژه ها در راستای نیازهای تحقیقاتی شرکت و در زمینه های زیست محیطی، مطالعات مخزن، حفاری، زمین شناسی، مدیریتی و ... می باشند.
برگزاری سمینارهای تخصصی مرتبط با فعالیت های شرکت
شرکت در کنگره ها و سمینارهای پژوهشی داخل کشور
از جمله می توان به کنگره ملی مهندسی نفت، کنگره ملی مهندسی شیمی، کنگره ملی حفاری و کنگره ملی مخازن شکافدار اشاره نمود.

برقراری ارتباط و هماهنگی جهت استفاده از امکانات موجود در مراکز دانشگاهی و پژوهشی درون و برون شرکت ملی نفت در این راستا مکاتبات و همکاری هایی با پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسی و توسعه نفت، انستیتو نفت ایران، پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت و دانشگاه های کشور و تعدادی از شرکت های معتبر خارج از شرکت ملی نفت صورت پذیرفته است.

 - حمایت از پروژه های دانشجویی

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0