تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۱۲:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ 
فرآیند اجرایی

فرايند اجرايي
بر اساس روند مورد تاكيد مصوبات و قوانين، پژوهش و فناوري پس از اخذ پروپوزال و درخواست صنعتي‌سازي از دانشگاه (شامل عنوان پروژه، نام دانشجو اساتيد راهنما و مشاور) ، اقدام به استعلام از مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت در خصوص تكراري نبودن، برگزاري جلسه با مديريت درخواست كننده و استفاده كننده از نتايج پروژه و تعيين مشاور صنعتي مي نمايد. مشاور صنعتي معرفي شده، وظيفه راهنمايي، ارائه اطلاعات و داده هاي مورد نياز اجراي پروژه را به دانشجو دارد. پس از اجراي پروژه و دريافت نتايج از دانشجو و برگزاري سمينار پاياني و تاييد مديريت ذيربط، اين اداره بر اساس مفاد قرارداد، نسبت به تهيه اسناد مالي در خصوص حمايت از پروژه مذكور اقدام مي نمايد. لازم به ذكر است درخواستهايي مورد بررسي قرار مي گيرند كه براي پايان نامه كارشناسي ارشد بيش از 3 ماه و براي پايان نامه دكتري بيش از 6 ماه از تاييد آنها در تحصيلات تكميلي دانشگاه مربوطه نگذشته باشد.

فلوچارت حمايت از پروژه هاي تحصيلات تكميلي به شرح ذيل مي باشد:

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0