تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۱:۲۱:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ 
پروژه های پژوهشی جاری
پروژه های پژوهشی جاری

طرح مطالعات پژوهشي و مشاوره اي به منظور توسعه فناوريها در جهت بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان دارخوين

در راستاي انجام مطالعات امكان سنجي استفاده از روش هاي نوين توليد و بهره برداري نفت و گاز در داخل كشور، و موافقت نامه هاي طرح انجام تحقيقات توسعه اي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي منتخب، برنامه ريزي مدوني در قالب قرارداد شماره 240-71-14 با عنوان " طرح مطالعات پژوهشي و مشاوره اي به منظور توسعه فناوريها در جهت بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان دارخوين" بين دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان مشاور پژوهشي و شركت ملي نفت به عنوان كارفرما و شركت نفت و گاز اروندان به عنوان نماينده كارفرما صورت گرفته است.
 
اين طرح داراي ويژگيهاي ممتازي است كه مهمترين آنها عبارتند از:
1. تغيير نگرش تعريف پروژه ها و استفاده از نقشه راه فناوري
2. عدم فردگرايي و بكارگيري استعدادهاي نهفته دانشگاه
3. استفاده از تجربيات بين المللي
4. ايجاد شبكه پژوهشي ملي و بين المللي
5. بكارگيري توان علمي شركتهاي دانش بنيان و مهندسين مشاور داخلي
6. ارزيابي پروژه ها در كارگروه هاي فني، پژوهشي و دانشگاهي
7. پيگيري اهداف و نتايج و ارائه گزارشات در كميته راهبردي شركت ملي نفت
8. ايجاد بستر مناسب انتقال فناوري
9. برنامه ريزي بكارگيري دستاوردهاي پژوهشي در ميادين

 
پيگيري و دريافت گزارشات پيشرفت كار از  دانشگاه و طرح مسائل مختلف مربوطه در كميته فني، نظارت مستمر بر روند اجراي پروژه در دانشگاه با برگزاري جلسات متعدد، در همين راستا صورت گرفته است. در راستاي اجراي مفاد اين قرارداد، پژوهش و فناوري شركت، به عنوان مديريت طرح، اقدام به برگزاري جلسات با مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت و نمايندگان دانشگاه اميركبير در خصوص روند اجرايي طرح، برنامه هاي آتي و چالشها، پيگيري به روز رساني نقشه راه ميدان و نقشه راه فناوري، دريافت و بررسي گزارشات ماهانه قرارداد نموده است.
اولين پروژه اين قرارداد، با عنوان "بهبود عملكرد تزريق امتزاجي گاز همراه در مخزن فهليان دارخوين"، به تصويب رسيد و در اسفند 1394 به دانشگاه صنعتي اميركبير ابلاغ گرديد. همچنين در جهت اجراي اين قرارداد، دوRFP  با عناوين ذيل به تصويب رسيده و جهت دريافت پروپوزال به دانشگاه ارائه شده است:
 * مطالعه جامع ژئومكانيكي و ژئوفیزیکی مخزن فهليان دارخوين در راستاي بررسي پايداري ديواره چاه و كنترل ذرات سازندي توليدي
 * شناخت و كنترل تشكيل رسوبات آلي و معدني (آسفالتين، واكس ، ذرات سازندي و ...) در شرايط ديناميكي مخزن، چاه و تاسيسات سطح الارضي ميدان نفتي دارخوين


بهبود عملكرد تزريق امتزاجي گاز همراه در مخزن فهليان دارخوين

اولين پروپوزال قرارداد شماره 240-71-14 با دانشگاه اميركبير، منتج از RFP با عنوان "بهبود عملكرد تزريق امتزاجي گاز همراه در مخزن فهليان دارخوين"، با شماره پروژه 1/240-71-14 به تصويب رسيد. اين پروژه در اسفند 1394 به دانشگاه صنعتي اميركبير ابلاغ گرديد. در این پروژه پژوهشی - کاربردی با مطالعه و بررسی داده‌های تولید، به‌روزرسانی مدل شبیه‌سازی و ارائه یک برنامه جامع جمع‌آوری و آنالیز داده با استفاده از فناوری‌های جدید در کوتاه‌مدت، تلاش می‌شود تولید گاز از لایه‌های سارق کاهش یابد. ضمناً در طی اجرای بخش‌های مختلف این پروژه، ضمن استفاده از فناوری‌های به‌روز موجود در دنیا، در جهت انتقال این فناوری‌ها به داخل کشور و بومی‌سازی آن‌ها اقدام خواهد شد.
در همين راستا، پژوهش و فناوري شركت، پس از  ابلاغ حكم ناظر پروژه و ابلاغ شرح كارها و دريافت گزارشات پيشرفت كار از مجري پروژه، اقدام به بررسي و ارسال به ناظر مي نمايد. برنامه ريزي و برگزاري جلسات با اعضاي تيم اجرايي، مشاور پروژه و كميته فني و پيگيري حسن اجراي پروژه، بررسي ظرفيت شركتهاي داخلي و برنامه ريزي جهت انتقال و بكارگيري فناوري هاي مورد اشاره در پروژه (مانند TRACER  ، Radial Jetting و Surgi Frac،) از ديگر اقدامات پژوهش و فناوري در مدت اجراي پروژه محسوب مي شود.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0