تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۱:۱۳:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ 
پروژه های پژوهشی خاتمه یافته
پروژه های پژوهشی خاتمه يافته


رديف

موضوع پروژه پژوهشی

مجري

1

مطالعه تولید بهینه از مخزن دارخوین با توجه به خصوصيات منحصر بفرد مخزن از نظر خصوصیات سنگ و سیال مخزن

دانشگاه صنعت نفت

2

روش بهينه ازدیاد برداشت مناسب  با شرایط فیزیکی مخازن یادآوران و آزادگان

انستیتو نفت دانشگاه تهران

3

مطالعه Reservoir Characterization   بر روي مخزن فهليان ميدان دارخوين

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

بکارگيری ژل پلیمری به منظورمتوقف کردن جریان آب در چاهها ی تولیدی میدان دارخوین

دانشگاه تربیت مدرس

5

مطالعه فرایند تشکیل رسوب هیدرو کربوری سنگین (آسفالتین) در چاهها و تأسیسات میدان دارخوین و ارائه راه حل مناسب جهت جلوگیری از تشکیل آن

دانشگاه صنعت نفت

6

عملکرد و راندمان تزریق تناوبی آب و گاز WAG به مخزن فهلیان میدان دارخوین

دانشگاه صنعت نفت

7

بررسی تولید شن و کنترل آن در چاه های میدان دارخوین

انستیتو نفت دانشگاه تهران

8

مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی اثر اسید بر سنگ مخزن

دانشگاه صنعت نفت

9

مقاومت به خوردگی وسایش پوشش های ایجاد شده به روش PEN/C

دانشگاه تربیت درس

10

مطالعه ژئوشیمی مخزن دارخوین به منظور مشخص شدن خصوصیات سنگ منشأ موجود در آن

پزوهشگاه صنعت نفت

11

شبیه سازی عملکرد و راندمان تزریق گاز در سازند فهلیان میدان دارخوین

دانشگاه صنعت نفت

12

مطالعه جامع به منظور تجزیه و تحلیل نتایج Well Testing انجام شده بر روی چاههای دارخوین

دانشگاه صنعت نفت

13

مطالعه و مستند سازی فرایند ارزیابی های اقتصادی در مخازن هیدرو کربنی

دانشگاه صنعت نفت

مطالعه و مستند سازی فرآیند مدیریت عدم اطمینان در مخازن هیدرو کربنی

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

15

مطالعه و بررسی احتمال تشکیل هیدرات در سیستم تزریق گاز

دانشگاه صنعت نفت

16

طراحی مدل برای شبکه فشارهای سرچاهی چاههای تولیدی مخزن دارخوین به منظور دستیابی به حداکثر دبی تولید از مخزن

دانشگاه علم و صنعت ایران

17

مطالعه جهت مشخص نمودن روش بهینه تمیز نمودن دهانه چاه و تاسیسات از رسوبات نفت سنگین

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

18

مطالعه بهترین روش تکمیل چاههای مخزن دارخوین به منظور حداکثر بهره وری از چاههای موجود

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

19

یافتن بهینه مکان چاهها با استفاده از هیبرید الگوریتم  ژنتیک

دانشگاه صنعتی امیركبیر

20

بررسی و مطالعه روشهای تعیین مقادیر حد برش برای پارامتر های پتروفیزیکی برای مخازن ایلام،  سروک و فهلیان جهت انتخاب و اعمال بر مخازن هیدروکربوزی میادین نفت و گاز

مهندسی انرژی پترو اطلس ایرانیان

21

تعيين ميزان حد برش پارامترهاي فيزيكي بر پايه ارزيابي هاي پتروفيزيكي و اطلاعات مغزه با هدف بالا بردن دقت تخمين ذخاير هيدرو كربوري در ميدان دارخوين واقع در غرب رودخانه كارون

پترو گستر پرمايون

22

مدیریت دارائی ها

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

23

بررسي اثرات سيال حفاري بر سنگ سازند لايه هاي توليدي ميدان دارخوين

پژوهشگاه صنعت نفت

24

تحقيقات آزمايشگاهي اثر تشكيلات رسوبات آلي بر فرايند تزريق گاز در حين سيلاب زني امتزاجي و غير امتزاجي در سازند فهليان ميدان دارخوين

پژوهشگاه صنعت نفت

25

مدل سازي دو بعدي حوضه رسوبي و مطالعه فرايند هاي مهاجرت و تجمع نفت در ميدان دارخوين

پژوهشگاه صنعت نفت

26

بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي مناسبترين روش اسيد كاري در چاههاي ميادين شركت نفت و گاز اروندان

پژوهشگاه صنعت نفت

27

طراحي تفصيلي زير سطحي و ارزيابي فني - اقتصادي سناريوي بهينه هوشمندي براي مخزن فهليان ميدان دارخوين جهت پياده سازي تكنولوژي مخازن هوشمند

پژوهشگاه صنعت نفت

28

مدل سازي سه بعدي حوضه رسوبي و تحليل سيستم هاي هيدروكربوري در ميدان دارخوين

پژوهشگاه صنعت نفت

29

بررسي و مطالعات آزمايشگاهي استفاده از نمك هاي دانه بندي شده در كاهش آسيب حفاري و مخازن هيدروكربني ميادين هدف شركت نفت و گاز اروندان

پژوهشگاه صنعت نفت

30

طراحي و ساخت سامانه هاي نوين پليمري بمنظور افزايش كارايي آب و گاز تزريقي به مخازن ميدان دارخوين ( فهليان، ايلام و سروك ) براي ازدياد برداشت نفت ( فاز آزمايشگاهي )

پژوهشگاه صنعت نفت

31

مديريت سيستمهاي پوششي سطوح آتمسفريك و داخلي تأسيسات اروندان به منظور افزايش مقاومت در برابر خوردگي

پژوهشگاه صنعت نفت

32

تعيين نوع و آرايش مناسب براي كمپرسورهاي تقويت فشار گاز همراه نفت متناسب با موارد استفاده از گاز

دانشگاه صنعت نفت

33

بررسي فني و اقتصادي روشهاي مختلف شيرين سازي نفت خام و مقايسه آنها با يكديگر

دانشگاه صنعت نفت

34

شبيه سازي تعداد چاهها و مكان يابي براي حفر چاههاي جديد با استفاده از شبيه سازي خطوط جريان به منظور افزايش ضريب بازيافت و افزايش نرخ توليد در لايه هاي ايلام وسروك ميدان دارخوين

دانشگاه صنعت نفت

35

مدل سازي حفاري افقي و همچنين حفاري شاخه اي در يك موقعيت و بررسي اقتصادي آن در لايه هاي ايلام و سروك ميدان دارخوين

دانشگاه صنعت نفت

36

مطالعه اوليه لايه هاي ايلام و سروك مخزن دارخوين به منظور مشخص نمودن ميزان نفت درجا و نفت قابل استحصال آن تحت سناريوهاي مختلف توليد و امكان سنجي توسعه آتي آن

دانشگاه صنعت نفت

37

شناخت شكستگي ها با استفاده از مدل سازي شبكه گسسته شكستگي ( DFN ) در يكي از ميادين پيشنهادي شركت نفت و گاز اروندان

دانشگاه صنعت نفت
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0