تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۱:۱۰:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ 
زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت واحد پژوهش و توسعه

- مهمترين زمينه هاي فعاليت  پژوهش و فناوري را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

* نياز سنجي و برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلند مدت جهت مطالعات امكان استفاده از روشهاي نوين توليد و بهره‌برداري نفت وگاز درداخل كشور
* نيازسنجي پژوهشي با توجه به استراتژي شركت و چالشها و نيازهاي توسعه اي 
* تعريف و بررسي RFP ها بر اساس مشكلات عملياتي و تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهشي 
* پيگيري عقد قرارداد و اجراي پروژه هاي پژوهشي با مراكز علمي و دانشگاهي
* نظارت برنحوه كار تيم ها وگروه‌هاي تحقيقاتي و تائيد اسناد مالي پيشرفت پروژه ها
* حمايت مالي و فني از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مرتبط با نيازهاي شركت 
* برنامه ريزي و ارتقاي سطح شركت در زمينه مديريت دانش 
* برنامه ريزي و شناخت فناوري ها و ظرفيتهاي شركتهاي عملياتي 
* ارتباط مؤثر با مراكز علمي و دانشگاهي در جهت توسعه متقابل علمي و فني
* حمايت از مقالات تدوين شده توسط پرسنل و همكاران شركت 


- نيازسنجي و برنامه ريزي هاي ميان مدت وبلند مدت جهت مطالعات امكان استفاده از روشهاي نوين توليد و بهره برداري نفت وگاز درداخل كشور


در راستاي مطالعات امكان سنجي استفاده از روش هاي نوين توليد و بهره برداري نفت وگاز درداخل كشور، برنامه ريزي مدوني در قالب قرارداد شماره 240-71-14 با عنوان " طرح مطالعات پژوهشي و مشاوره اي به منظور توسعه فناوريها در جهت بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان دارخوين" بين دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان مشاور پژوهشي و شركت ملي نفت به عنوان كارفرما و شركت نفت و گاز اروندان به عنوان نماينده كارفرما صورت گرفته است.
 براي نيل به اين هدف، تهيه نقشه راه از اصلي ترين شيوه هاي مورد استفاده در جهان است و پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز اروندان، براي استفاده از اين متد، نقش اساسي را در تهيه و تدوين اين نقشه راه، بر مبناي چالشها، حوزه هاي مورد تاكيد و  حوزه فناوريهاي هدف، داشته است. در يـك تعريـف سـاده، مي¬توان گفت نقشه راه، روش كشف و توصـيف آينـده مطلـوب و تبيين راه رسيدن به آن به زباني ساده و قابل‌فهم بـراي سـازمان است. حوزه‌ها و زمینه‌هایی كه امكان تهيه نقشه راه براي آن‌ها وجود دارد، بسيار متنوع هستند. به‌عنوان‌مثال می¬توان به حوزه‌های فناوري، علم و دانش و بازار اشاره نمود. يكـي از پركاربردترين آنها، نقشه راه فناوري است كه به‌طور گسترده در صنایع مختلف، برای ‌‌برنامه‌ریزی راهبردی و درازمدت بکار می‌رود.
نقشه‌‌‌ راه فناوری طرحی است که اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را با استفاده از راه‌حل‌های فناوری جهت کمک به رسیدن به اهداف تطبیق می‌دهد. نقشه راه فناوری، فرآیندی انعطاف‌پذیر است که آینده مطلوب را به زبان ساده ترسیم می‌کند و یکی از روش‌های مدیریتی برای اتخاذ تصمیمات صحیح برای آینده می‌باشد. هر نقشـه راه فناوري دو عنصر كليـدي دارد؛ هدف‌ها يـا نيازهـاي فنـاوري و راه‌حل‌ها يا گزینه‌های فناورانه. با استفاده از نقشه راه، رویکردها جهت‌گیری مشخصی می‌گیرد و بنابراین می‌توان در توسعه فناوری سریع‌تر به موفقیت رسید. ساختار نقشه راه مبتنی بر زمان بوده که از لایه‌های مختلف تشکیل‌شده است، برای ارتباط میان سطوح مختلف آن نیز از روش‌های گرافیکی استفاده می‌شود و در واقع نقشه راه ابزاری گرافیکی برای نمایش آینده مطلوب سازمان و راه‌های وصول به آن و کمک به انتخاب بهترین مسیر است. تدوين و اجرای نقشه راه پایان یک فرآیند نیست؛ بلکه سندی پویاست که در طول زمان و متناسب با شرایط مختلف مرتباً بروز رسانی شود.

- تعريف و بررسي RFP هاي مورد نياز بر اساس مشكلات عملياتي و تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهشي

 
اداره پژوهش و فناوري  بر اساس نياز هاي عملياتي و چالشهاي پيش روي توليد بهينه و بر مبناي نقشه راه فناوري تهيه شده، اقدام به ارزيابي وتهيه پروژه هاي كاربردي مي نمايد. همچنين اين اداره اقدام به استعلام از مديريتها و واحدهاي مختلف نمود و با توجه به نيازها و مشكلات مطرح شده از سوي مديريتها و واحدهاي مختلف، تعداد 28 عنوان RFP تهيه كرد و در جلسات كميته فني-تخصصي شركت نفت و گاز اروندان،  مورد بررسي، تصحيح و اعمال نظرات فني قرار گرفت. از اين تعداد، 4 عنوان مورد تاييد قرار گرفت و يك RFP با عنوان "بهبود عملكرد تزريق امتزاجي گاز همراه در مخزن فهليان دارخوين" منجر به تهيه و تصويب پروپوزال و نهايتاً عقد قرارداد گرديد.
 
- نظارت برنحوه كار تيم ها وگروه‌هاي تحقيقاتي و تائيد اسناد مالي پيشرفت پروژه ها


از جمله مهمترين وظايف محوله به ادراه پژوهش و فناوري، نظارت بر روند اجرايي و نحوه كار تيم ها و گروه‌هاي تحقيقاتي شاغل در پروژه هاي پژوهشي و بررسي و تاييد اسناد و پرداختهاي مالي به ارگان هاي دخيل در اجراي پروژه است. در اين راستا، اين اداره با همكاري در سپردن نظارت علمي و فني بر اجراي پروژه ها به ناظرين مورد وثوق و اعتماد، نظارت هرچه بيشتر بر پروژه را پيگيري مي نمايد. در ادامه، پس از دريافت و بررسي گزارشات ماهانه پيشرفت كار از مجري پروژه، آن را در اختيار ناظر علمي پرژه قرار مي‌دهد.  ناظر يا ناظرين پروژه پس از بررسي دقيق، و تطابق با برنامه اجرايي، در صورت تاييد، درصد پيشرفت پروژه را به صورت مكتوب به اين اداره منعكس مي نمايند. با توجه به نظر ناظرين محترم، پس از دريافت تقاضا از سوي مجري، اين اداره اقدام به تهيه و تاييد اسناد مالي مربوطه و ارسال به مديريت امور مالي مي نمايد.
 
- حمايت مالي و فني از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مرتبط با نيازهاي شركت 


حفظ ارتباط دانشگاه و صنعت و همكاري در زمينه راهنمايي، تشويق و ترغيب دانشجويان به انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در پژوهش‌هاي توسعه‌اي، در موضوعات مرتبط با فعاليتهاي عملياتي و جاري صنعت نفت، به كاهش هزينه ها و ضايعات، افزايش درآمدها، ارتقاء بهره‌وري دو جانبه منجر مي گردد. شركت نفت و گاز اروندان نيز  با توجه به نيازهاي شركت و با ارتباط با دانشگاه هاي مختلف كشور، در رشته هاي گوناگون، مانند مهندسي نفت، مهندسي برق، محيط زيست و مديريت منابع انساني و غيره، از پروژه هاي تحصيلات تكميلي حمايت مادي و فني به عمل مي آورد.

- حمايت از مقالات علمي ارائه شده حمايت از مقالات تدوين شده توسط پرسنل و همكاران شركت در نشريات وكنفرانسهاي علمي داخلي و  بين المللي


همكاران محترم در مجموعه نفت و گاز اروندان، بر اساس پويايي و علاقه شخصي، مقالات خود را در زمينه صنايع نفت و گاز در سمينارها، كنفرانسهاي علمي و مجلات در سطح داخلي و بين المللي، ارائه مي نمايند. ادراه پژوهش و فناوري نيز، در راستاي انجام وظايف محوله و ايجاد انگيزه در انجام فعاليتهاي علمي و پژوهشي در بين كارمندان، طبق مصوبه هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران، اقدام به بررسي واظهار نظر و ترويج مقالات علمي، تحقيقاتي  اين كاركنان و انجام مكاتبات مربوطه در جهت حمايت مالي از اين كارمندان نموده است.
لازم به ذكر است طبق مصوبات، همكاران محترم جهت انجام حمايت از ارايه مقالات در كنفرانسها و همايشها، حداكثر تا 40 روز پيش از  زمان ارائه، متن مقاله و درخواست خود را به اين امور ارسال نمايند. در خصوص چاپ مقالات، اين زمان تا 4 ماه پس از چاپ مي باشد.

عناوين مقالات ارائه شده توسط همكاران محترم به شرح ذيل مي باشد:
- "تعيين فاكتورهايي براي مكان يابي چاه هاي جديد با توجه به تاريخچه توليد در يك مخزن ناهمگن با وجود تزريق امتزاجي- مورد مطالعاتي" 
- "Temprature Effect on Wettability and Oil Recovery in Naturally Fractured Carbonate Reservoir"
- "Wettability Changes during Steam Exposure Process for Different Minerals Using Contact Angle Measurement and AFM"
- "ساخت و تحليل مدل ژئومكانيكي مخزن بنگستان در ميدان كوپال"

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0