Contact us
Saturday, December 3, 2022
  • time : 8:1:19
  • Date : Thu Feb 24, 2022
  • item visited : 669
  • news code : 6292
حكم تمشیت امور مرتبط با واحد خدمات پشتیبانی شركت نفت و گاز اروندان

با صدور حکمی از سوی مهندس عذاری اهوازی، مدیرعامل شرکت نفت وگاز اروندان، تمشیت امور مرتبط با واحد خدمات پشتیبانی به آقای ناصر ماستری فراهانی واگذار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان متن حکم به این شرح است:

جناب آقای ناصر ماستری فراهانی

با سلام،

احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم تمشیت امور مرتبط با واحد خدمات پشتیبانی شرکت نفت و گاز اروندان به جنابعالی محول می گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همه توان و تجربه و استفاده از ظرفیتهای موجود، در پیشبرد امور محوله موفق باشید.
همچنین فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات جناب آقای عیسی مهدی پور که در این مدت عهده دار مسئولیت مذکور بوده اند قدردانی نموده و برای ایشان در مسئولیت های آتی آرزوی توفیق دارم.

عبدالله عذاری اهوازی

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.9.0
    V6.0.9.0