Contact us
Tuesday, May 18, 2021
  • time : 20:25:3
  • Date : 2/14/2021
گزارش تصویری: بازدید مدیركل حفاظت محیط زیست استان خوزستان به همراه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت نفت و گاز اروندان از تاسیسات نفتی و پروژه های زیست محیطی این شركت در غرب كارون

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.4.0
    V5.3.4.0