تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
معرفی مديريت منابع انسانی

 

مدیریت منابع انسانی چگونگي استفاده از نیروی انسانی در جهت پيشبرد اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی است. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می رساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد.


بيانيه مأموريت:
 تامین، نگهداشت، توسعه و انگیزش و بکارگیری کارا و اثربخش سرمایه های انسانی متناسب با نیازهای شرکت

 

استراتژي ها:
1.    بهينه سازي هزينه هاي جاري
2.    گسترش سطح مشاركت كاركنان در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري هاي سازماني
3.    افزايش سهم بودجه منابع انساني از بودجه كل شركت در راستاي توسعه سرمايه فكري
4.    افزايش ميزان همسويي و همگرايي اهداف سازماني، فردي و اجتماعي
5.    توسعه و تقويت مطالعات و پژوهش هاي توسعه اي و كاربردي در حوزه منابع انساني
6.    يكپارچه سازي كليه فرآيندها، وظايف و فعاليت هاي مرتبط با حوزه منابع انساني
7.    توسعه و تقويت ارتباط با حوزه منابع انساني شركت هاي نفتي 
8.    توسعه و تعميق رويكرد يادگيري بجاي رويكرد آموزش

 

کارکردها و اهداف مدیریت منابع انسانی:
1.    تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای مختلف سازمان  
2.    تدوین شرح شغل ها و شرایط احراز سمت های سازمانی
3.    برگزاری مصاحبه های فنی - تخصصی استخدامی به منظور گزینش نیروهای کارآمد
4.    حفظ و نگهداشت کارکنان از طریق سیستم های جبران خدمات و پرداخت فوق العاده های ویژه و امکانات رفاهی
5.    برنامه های توجیهی کارکنان جدید الاستخدام به منظور آشنایی با سازمان و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی از طریق سیستم آموزشی 

 

معرفي واحدهاي زير مجموعه:

1) امور اداري:
   1.    حقوق و دستمزد
   2.    تامين نيروي انساني
   3.    امور پرسنلي
اين واحد مسئوليت بررسي ، نظارت و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري مصوب در مورد كليه كاركنان شركت در تمامي حوزه ها و وظايف محوله را بر عهده دارد.


اهم وظايف آن به شرح ذيل مي باشد:
بررسي و تجزيه و تحليل كليه مقررات ابلاغي، بررسي مشكلات اداري و پرسنلي و ارائه راه حل بهينه در خصوص حل و فصل مشكلات كاركنان در حيطه ضوابط موجود و يا ارائه پيشنهاد و اخذ مجوزهاي خاص ،انجام اقدامات اداري مرتبط در خصوص بهداشت و درمان كاركنان و خانواده آنان حقوق و دستمزد، بازنشستگي اخذ و تخصيص سهميه هاي وام هاي مختلف، رسيدگي به شكايات كاركنان و تلاش در جهت مرتفع نمودن مسائل و مشكلات پيش آمده ،تعديل مدارك بالاتر كاركنان، انجام كليه اقدامات مرتبط با هيئت هاي بررسي و رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان جاري نمودن سوابق كاري اطلاعات پرسنلي در سيستم هاي جامع كامپيوتري و حفظ و نگهداري پرونده هاي پرسنلي. مسئوليت تامين بموقع نيروي انساني شركت از طرق مختلف اعم از برون سازماني نظير جذب انبوه و برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه استخدامي با هماهنگي و همكاري اداره تامين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران جذب موردي فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهها، استخدام فارغ التحصيلان بورسيه و متعهد دانشگاه صنعت نفت و همچنين جذب به شيوه درون سازماني و نقل و انتقالات كاركنان رسمي صنعت نفت 


2)  برنامه ريزي نيروي انساني: 
عهده دار تهيه تراز نيروي انساني و پيش بيني نيازهاي فعلي و آتي سازمان به نيروي انساني و همچنين منابع تامين آن مي باشد.


 3)  آموزش: 
از مهمترين فعاليت هاي آموزش  برنامه ريزي كلان آموزش جهت افزايش بينش و توانمندي هاي دانشي و مهارتي كاركنان، تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي جامع كوتاه، ميان و بلند مدت، برنامه ريزي در جهت استفاده بهينه از كليه امكانات آموزشي موجود در سطح شركت و بهره گيري از امكانات مراكز آموزشي داخل كشور، نظارت بر فرآيند بررسي و برآورد آموزش هاي مورد نياز كاركنان، تهيه و تنظيم تقويم آموزشي ساليانه، برگزاري دوره ها سمينارها و كارگاههاي آموزشي در طول سال مطابق با نيازهاي آموزشي كاركنان مي باشد.


 4) روابط كار و مدكاري اجتماعي: 
 حوزه فعاليت اين اداره در دو بخش روابط كار و مددكاري اجتماعي مي باشد. در بخش روابط كار بررسي مشكلات كاركنان در ارتباط با محيط كار و درمناطق مسكوني سازماني، پيگيري گزارش حوادث و برنامه ريزي معاينات دوره اي مي باشد. دربخش مددكاري اجتماعي بررسي مشكلات مددجويان در ارتباط با مسائل مالي، مسكن، بيماريهاي صعب العلاج، درمان اعتياد و عيادت از بيماران در مراكز درماني و پرداختهاي مالي بلاعوض و وامهاي مصوبه مي باشد.


فعاليت ها و اقدامات شاخص:
1- استفاده از ظرفيتهاي بستر فناوري اطلاعات و تعبيه تعداد 30  فرم اداري/سازماني در سامانه اتوماسيون اداري به منظور تسهيل در فرايند كار و كاهش مصرف كاغذ 
2- بازنگري در ضرايب حق تردد كاركنان از محل سكونت تا محل اشتغال
3- تهيه جداول ارزشيابي اسناد و مدارك شركت و تصويب تعداد 942 عنوان سند توسط واحد ارزشيابي اسناد و مدارك شركت ملي نفت ايران به منظور اجراي فرايند امحاء اسناد و مدارك 


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0