تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
معرفی واحد مدیریت برنامه‌ریزی

اهم وظایف و فعاليت‌هاي واحد مديريت برنامه‌ريزي:


1- پيگيري تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي:
1-1 بررسی کارشناسی شرح نیاز‌های جدید
1-2 برگزاری جلسات کمیته بررسی فنی/عملیاتی به منظور بررسی و تصویب شرح نیازها توسط هیأت مدیره اروندان
1-3 پیگیری اخذ مصوبه شرح نیازها از طریق مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی و هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران


2- پيگيري تصويب و تخصيص اعتبارات و تامين نقدينگي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي:
1-2 تنظیم و ارسال موافقت نامه‌ها شامل گزارشات هزینه‌های سال قبل و اعتبارات سال جاری
2-2 تنظیم و ارسال درخواست تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای مرحله‌ای شامل گزارش هزینه‌ها، گزارش اعتبارات درخواستی و پیشرفت فیزیکی


3- برنامه‌ريزي و كنترل طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي:
3-1 برگزاری جلسات با پیمانکاران
3-2 برگزاری جلسات مدیریتی بررسی پیشرفت
3-3 بازدید از پروژه های در حین اجرا


4- تهيه گزارشات توليد و پيشرفت طرح‌ها وپروژه‌ها و ساير گزارشات عملكرد
4-1 بررسی، تهیه وتنظیم نهایی گزارشات تولید نفت وگاز 
4-2 بررسی، تهیه و تنظیم نهایی گزارشات پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای
4-3 بررسی، تهیه و تنظیم نهایی برنامه حفاری سالانه، برنامه تولید نفت وگاز، برنامه تعمیرات سالانه
4-4 تهیه پاسخ مکاتبات اداری مدیریتی


5- تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله، ده ساله و بیست ساله


6- تهیه و تدوین گزارش عملکرد شرکت برای مجمع سالانه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0