تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
نحوه پیگیری مراحل گزینش
متقاضيان مي توانند :
1- از دو ماه پس از تشکیل پرونده از روند پرونده گزینشی خود مطلع شوند.


2- از یک ماه پس از انجام مصاحبه اولیه از روند پرونده گزینشی خود مطلع شوند.


3- پیگیری پرونده گزینشی از طریق ارسال کد ملی به شماره 30004588


* لطفا پس از دریافت پاسخ از طریق سامانه از ارسال مجدد پیامک خودداری فرمايید.


** ارسال پیامکهای غیر مرتبط پیگرد قانونی دارد.


4- ارسال پیشنهادات، انتقادات و شکایات به پست الکترونیک Seo@nisoc.ir

فایل های مرتبط
مدارک مورد نیاز

مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده گزينشي


1- سه(3) قطعه عكس پشت نويسي شده جديد

2- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه

3- اصل و تصوير كارت ملي و كارت معافيت يا پايان خدمت براي آقايان

4- اصل و تصوير مدرك تحصيلي و شماره دانشجويي براي تحصيلات دانشگاهي

5- مشخصات دقيق 8 نفر به عنوان معرف به شرح ذيل:

* چهار نفر از محل سكونت

* سه نفر از محيط تحصيل يا محل كار

* يك نفر از اقوام كه شاغل در نهادهاي انقلابي باشد

مشخصات مورد نياز : آدرس منزل و محل كار يا تحصيل و كروكي منزل و تلفن هاي مربوطه

6- ارائه تاييديه از مراجع ذيصلاح جهت خانواده محترم شهدا و جانبازان


معرفی هسته گزینش

دستگاهها و افراد مشمول قانون گزينش


 داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غيررسمي يا غير ثابت ( پيماني، قراردادي، خريدخدمت، حق‌التدريس و عناوين مشابه)، متعهدين خدمت، متقاضيان استخدام مشمول قانون كار در كليه دستگاههاي اجرائي، داوطلبان بورسيه‌هاي بلندمدت داخل و خارج كشور، مأموريت ثابت خارج از كشور، مأمورين و منتقلين به دستگاههاي مشمول قانون گزينش در مشاغل حساس، داوطلبان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرائي، پذيرفته شدگان در مراكز و دانشسراهاي تربيت‌معلم، تعهد دبيري و كاركنان شركت‌هاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرائي جهت بكارگيري در مشاغل اداري، كارشناسي، آموزشي و حساس تماماً مشمول قانون گزينش مي‌باشند.


كليه وزارتخانه‌ها( بجز اطلاعات)، سازمانها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداريهاي كشور، بانكهاي كشور، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و ... مشمول قانون گزينش مي‌باشند.


ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غيروابسته به دستگاههاي مشمول قانون گزينش و همچنين قضات و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پرسنل نيروهاي مسلح اعم از كادر نظامي و غير نظامي ارتش، سپاه و نيروي انتظامي از شمول قانون گزينش مستثني بوده و تابع ضوابط مربوط به خود مي‌باشند.


 اركان گزينش كشور


1- رئيس جمهور:


رياست عاليه گزينش كشور را بعهده داشته و مي‌تواند امور گزينش كشور را مستقيماً اداره نمايد و يا آن را به عهده ديگري بگذارد.


2- هيأت عالي گزينش:


اين هيأت توسط رئيس جمهور و طبق ضوابط موجود تشكيل مي‌گردد و از جمله وظايف آن ايجاد هيأت مركزي گزينش در دستگاههاي اجرائي، تعيين سياستها، خط مشي‌ها وضوابط گزينش و همچنين بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتها و هسته‌هاي گزينش اداره ميشود. دبيرهيات عالي، مسئول اجرايي مقررات و تصميمات هيأت عالي است.


3- هيأت‌هاي مركزي گزينش:


مسئول نظارت و هماهنگي در اجراي قانون گزينش و مقررات مربوطه در دستگاههاي مشمول قانون مي‌باشند و از جمله وظايف اين هيأتها تجديدنظر در مرحله دوم، ايجاد هسته‌هاي گزينش، بررسي، انتخاب و معرفي اعضاء هسته‌ها و ... مي‌باشد. امور اجرائي هيأت مركزي توسط دبيرخانه اين هيأت كه داراي يك مسئول و مستقر در حوزه ستادي دستگاه مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.


4- هسته‌هاي گزينش:


مرجع ابتدائي بررسي صلاحيت داوطلبان استخدام و ساير موارد مذكور در قانون گزينش مي‌باشند.


مدير هسته مسئوليت اداره امور اجرائي هسته را برعهده دارد. از جمله وظايف   هسته‌ها، اجراي دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساير امور محوله از سوي هيأت عالي گزينش مي‌باشد.


  ضوابط حاكم بر گزينش


علاوه بر لزوم احراز شرايط عمومي استخدام شامل صلاحيتهاي علمي و توانايي‌هاي جسمي و رواني كه بوسيله آزمون و توسط دستگاه مشخص مي‌گردد، متقاضيان مي‌بايست حائز ضوابط گزينش(عمومي، انتخاب اصلح) نيز باشند ضوابط عمومي، حداقل ضوابطي است كه فرد متقاضي جهت استخدام مي‌بايست حائز آن باشد.


از مصاديق ضوابط عمومي مي‌توان از اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي، التزام عملي به احكام اسلامي( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات)، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي و گروهكي( مگر توبه ايشان احراز شود)، عدم سابقه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر نام برد.


ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطي است كه در موارد محدوديت ظرفيت (پذيرش) و كثرت تقاضا، همچنين استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشي و امنيتي و ...) موارد خاص‌
( مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور و ...) به عنوان اولويت اعمال مي‌گردد. از جمله مصاديق آن ايثارگري ( حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي حق عليه باطل، جانبازي، آزادگي، از خانواده شهداء، اسراء و مفقودين بودن) شركت در فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي و عبادي، پوشش چادر براي خواهران، خدمت در مناطق محروم و ... را مي‌توان نام برد.

نحوه رسيدگی به شكايات گزينش

نحوه رسيدگي به شكايات گزينش داوطلبان


معترضين به آراء گزينش مي‌توانند تا حداكثر دو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله، به مراجع اول و دوم تجديدنظر ( به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزي) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند.


اعلام اعتراض مي‌بايست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت كتبي و با اخذ رسيد و يا ارسال به وسيله پست سفارشي در مهلت مقرر انجام گيرد. داوطلب در شكوائيه كتبي خود بايد نكات ذيل را قيد نمايد:


نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و كدملي


آدرس محل كار و سكونت و شماره تلفن تماس(ثابت و همراه)


ارائه جهات، دلايل يا مستندات اعتراض با درج رأي يا آراء صادره در شكوائيه


 پس از تجديدنظر دوم، معترضين به آراء تجديدنظر مي‌توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند تا پرونده آنان از حيث نقض قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گيرد.


هر يك از مراجع تجديدنظر اول و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي‌توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند.


هسته و هيأت ( در تجديدنظر دوم) مكلفند در رأي صادره، قابل تجديدنظر بودن و نيز مرجع تجديدنظركننده و مهلت قانوني جهت اعتراض را ذكر نمايند.


در صورتي كه شكايت بعد از مهلت قانوني و اصل يا از سوي فردي غير از داوطلب ( باستثناء نماينده قانوني) امضاء شده باشد. هسته و هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مورد به نحو مقتضي به شاكي اعلام خواهد شد.


در مرحله تجديدنظر دوم كه درهيأت انجام خواهد شد، هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب ( در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود. در هر حال حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي‌باشد.


افشاي محتواي پرونده‌ها به استناد ماده 43 آئين‌نامه اجرائي قانون مجاز نمي‌باشد لكن در صورتيكه داوطلب با علم به اين موضوع بخواهد در جلسه حضوري از فرد ديگري بعنوان مطلع يا شاهد بصورت همراه استفاده نمايد، با اطلاع قبلي هيأت، منعي نخواهد داشت. به هرحال هيچ يك از افراد حاضر در جلسه حق افشاي محتويات پرونده را نخواهند داشت.


هسته‌ها و هيأتهاي گزينش موظفند در صورت درخواست كتبي داوطلب موارد عدم پذيرش
 ( اعم از عدم احراز ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح) را بصورت كلي، محرمانه و كتبي به وي اعلام نمايند.


در صورتي كه محققين، مصاحبه‌گران، ارزيابها و اعضاء هسته‌ها و هيأتها و يا همسران آنان با معترض قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند و يا با معترض دعوي كيفري يا حقوقي داشته ويا اينكه در دعوي مطروحه ذينفع باشند نمي‌توانند در رسيدگي و اعلام‌نظر دخالت نمايند.


با توجه به انقضاي مهلت مقرر درماده 35 آئين‌نامه اجرائي قانون گزينش در تاريخ 11/09/1377، اعتراض نسبت به آراء صادره  هسته‌ها وهيأتها، قابل رسيدگي نخواهد بود و هسته‌ها وهيأتها فارغ از بررسي و تجديدنظر مي‌باشند.


1- ماده 43 آئين‌نامه اجرائي قانون گزينش: كليه اطلاعات بدست آمده درمراحل مختلف گزينش بصورت محرمانه در پرونده گزينش داوطلبان ثبت و ضبط مي‌گردد، و افشاي آن مجاز نمي‌باشد و با متخلفين طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.


2- ماده 35 آئين‌نامه اجرائي قانون گزينش: افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده‌اند مي‌توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه ( منظور آئين‌نامه اجرائي قانون گزينش مصوب 25/05/77 كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد) اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه در اين صورت هيأت، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود.


نكات قابل توجه


بر اساس مرحله اول دستورالعمل نحوه گزينش خواهران، مصاحبه و پاسخگوئي بانوان متقاضي در گزينش‌ها، لزوما توسط همكاران زن صورت مي گيرد.


هرگونه رسيدگي به تخلفات گزينش ( عدم رعايت مقررات گزينش) كاركنان گزينش كشور توسط هيأت مركزي مربوطه و هيأت عالي گزينش صورت خواهد گرفت.

پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0