تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
معرفی طرح های توسعه ای

 

معرفی طرح های توسعه ای 

 

  • توسعه میدان نفتی سهراب
  • توسعه میدان نفتی سـپهر
  • توسعه میدان نفتی جـفیر 
  • توسعه میدان نفتی ارونـد 
  • توسعه میدان نفتی سوسنگرد

پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0