تماس با ما
شنبه, 30 تير 1403
میدان نفتی خرمشهر

اولين چاه اكتشافي خرمشهر -۱ در تاريخ ۱۳۴۹ تا عمق ۴۳۱۳ متري در سازند فهليان حفاري گرديد كه عدم وجود هيدروكربور در سازندهاي آسماري، جهرم، ايلام، سروك و داريان گزارش شد اين چاه مجددا در سال ۱۳۷۳ جهت عميق و ارزيابي سازند فهليان تعمير گرديد.


پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0