تماس با ما
دوشنبه, 30 فروردين 1400
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 
  • کد خبر : ۵۹۴۱
مناقصه احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات سطح الارضی چاه های شماره 32 تا 36 منطقه نفتی دارخوین به روش (EPC) (مناقصه شماره 99/429م م)

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران-  مناقصه دو مرحله ای شماره 99/429م م 
موضوع: احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات سطح الارضی چاه های شماره  32 تا 36 منطقه نفتی دارخوین به روش (EPC)
با شماره فراخوان 2099093567000081

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق شركت های واجد صلاحیت داخلی (پیمانکار) تامین نماید. بدین وسیله از كلیه شركت هایی كه دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزیابی کیفی، برای ارزیابی و تعیین صلاحیت به این امور ارسال نمایند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات سطح الارضی چاه های شماره  32 تا 36 منطقه نفتی دارخوین به روش (EPC)

ب- برآورد مالی مناقصه: برآورد كل مناقصه 600.000.000.000 (ششصد میلیارد) ریال و 5.700.000 (پنج میلیون و هفتصد هزار) یورو می باشد.

ج- نوع و میزان تضمین شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانت نامه بانكی به میزان 14.700.000.000 (چهارده میلیارد و هفتصد میلیون) ریال و 97.182 (نود و هفت هزار و یکصد و هشتاد و دو) یورو* می باشد.
*. مطابق تبصره ذیل ماده 9 آئین نامه تضامین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه‍ مورخ 22/09/94): اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانكی براساس نرخ تسعیر ارز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. (مبنای نرخ تسعیر ارز: مطابق نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) در روز تسلیم ضمانت نامه)

د- مدت اجرای قرارداد: 18 ماه 

ر- شرایط الزامی برای ورود به مرحله ارزیابی كیفی (در صورت عدم دارا بودن و یا عدم ارائه هر كدام از موارد ذیل، ارزیابی كیفی آن شركت انجام نخواهد شد): 
- گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
- گواهینامه رتبه 2 و یا بالاتر طرح و ساخت صنعتی در رسته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور

ز- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی
4.    توان تجهیزاتی
5.    توان فنی و برنامه ریزی
6.    دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی
7.    تجربه در زمینه تامین کالا
8.    توان مدیریتی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه برای سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ .... می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد. 

بدیهی است انتشار این آگهی صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این شركت ایجاد نمی کند. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن های 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگیرند. 

آدرس وب سایت :AOGC.IR
روابط عمومی شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسری جام جم و روزنامه سراسری اقتصاد بومی  1399/12/27
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسری جام جم و روزنامه سراسری اقتصاد بومی  1400/1/16

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0