تماس با ما
دوشنبه, 30 فروردين 1400
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ 
  • کد خبر : ۵۹۳۶
ارزیابی كیفی استعلام خرید خدمات مشاوره شماره 99/502 م الف

آگهي عمومي ارزيابي کيفي استعلام خريد خدمات مشاوره شماره 99/502 م الف
موضوع: خريد خدمات مشاوره مهندسي، طراحي و نظارت کارگاهی
با شماره فراخوان 2099093567000079

شركت نفت و گاز اروندان (کارفرما) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به مشاوران داخلي واجد صلاحيت واگذار نمايد. بدين وسيله از كليه شركت‌هائي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي‌گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:

الف) مدارك و گواهينامه‌هاي لازم:
شركت كنندگان در استعلام مي‌بايست داراي موارد ذيل بوده و در صورت عدم ارائه، ارزيابي كيفي آنها انجام نخواهد شد.
1.گواهینامه تایید صلاحيت ايمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2.گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در رشته خطوط انتقال نفت و گاز با رتبه 2 و بالاتر از سازمان برنامه و بودجه کشور
3.گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در رشته تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز با رتبه 2 و بالاتر از سازمان برنامه و بودجه کشور

ب) مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار: 18 ماه

ج) معيارهاي ارزيابي کيفي:
1.تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
2.توان مالی
3.حسن سابقه در كارهاي قبلي
4.ساختار سازمانی و کارکنان اصلی و کلیدی
5.نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
6.نظام کنترل و تضمین کیفیت
7.نظام مستند سازی و روش گزارش دهی

د) برآورد:
مبلغ كل برآورد استعلام 60.000.000.000 (شصت ميليارد) ريال می‌باشد.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل استعلام، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است استعلام گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  99/12/18می‌باشد. اطلاعات و اسناد استعلام عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به استعلام گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق‌الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي‌کند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده استعلام است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420-061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
                     
آدرس وب سایت :AOGC.IR  

 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  اعتماد  و روزنامه سراسري  همشهري 99/12/18

 
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  اعتماد  و روزنامه سراسري  همشهري  99/12/25

  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0