تماس با ما
سه‌شنبه, 8 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ 
  • کد خبر : ۵۷۷۳
مناقصه خدمات ترابری سنگین (مناقصه شماره شماره 99/450 م م)

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران -  مناقصه یک مرحله ای شماره 99/450 م م

شرکت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق شرکت های واجد صلاحیت داخلی (پیمانکار) تامین نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت هایی که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارک خود را بر اساس استعلام ارزیابی کیفی، برای ارزیابی و تعیین صلاحیت به این امور ارسال نمایند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از خدمات ترابری سنگین

ب- برآورد مالی مناقصه: برآورد مالی مناقصه 207.180.748.453  (دویست و هفت میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و سه) ریال می باشد.

ج- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانت نامه بانکی به میزان 6.843.614.969 (شش میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و ششصد و چهارده هزار و نهصد و شصت و نه) ریال می باشد.

د- مدت اجرای قرارداد: دو سال 

ر- شرایط الزامی برای ورود به مرحله ارزیابی کیفی (در صورت عدم دارا بودن و یا عدم ارائه هر کدام از موارد ذیل، ارزیابی کیفی آن شرکت انجام نخواهد شد.): 
- گواهینامه صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ز- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی
4.    توان تجهیزاتی
5.    توان فنی و برنامه ریزی

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد(و معرفی نامه نماینده)، برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی به خرمشهر، بلوار آیت الله خامنه ای، نبش ناصر خسرو (و یا تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاک 20، طبقه دوم) امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.
پس از تکمیل استعلام یاد شده، شرکت کنندگان در ارزیابی باید پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت دو هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد به این شرکت تحویل دهند.

بدیهی است انتشار این آگهی صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این شرکت ایجاد نمی کند. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن های 32125420-061 و 32121607-061 تماس بگیرند. 

آدرس وب سایت :AOGC.IR

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسری آفرينش و روزنامه سراسری کار و کارگر  99/05/28
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسری آفرينش و روزنامه سراسری کار و کارگر  99/06/04

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0