تماس با ما
شنبه, 25 مرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۵۷۴۹
مناقصه خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا در مناطق عملیاتی و دفاتر ستادی (مناقصه شماره 99/444 م م)

آگهی عمومی ارزیابی کیفی  مناقصه گران- مناقصه یك مرحله ای شماره 99/444 م م
دریافت همزمان مدارك و سوابق متقاضیان و پاكت پیشنهاد (بصورت فشرده)

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع ذیل را از طریق شركت های واجد صلاحیت داخلی (پیمانکار) تامین نماید. بدین وسیله از كلیه شركت هایی كه دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد خود را مطابق اسناد مناقصه برای ارزیابی، تعیین صلاحیت و ارزیابی مالی به این امور ارسال نمایند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا در مناطق عملیاتی و دفاتر ستادی

ب- برآورد مالی مناقصه: برآورد مالی مناقصه 77.505.420.000 (هفتاد و هفت میلیارد و پانصد و پنج میلیون و چهارصد و بیست هزار) ریال می باشد.

ج- نوع و میزان تضمین شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانت نامه بانكی به میزان 3.875.271.000 (سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و هفتاد و یك هزار) ریال می باشد.

د- مدت اجرای قرارداد: یك سال

ر- شرایط الزامی برای ورود به مرحله ارزیابی كیفی (در صورت عدم دارا بودن و یا عدم ارائه هر كدام از موارد ذیل، ارزیابی كیفی آن شركت انجام نخواهد شد.): 
1.    گواهینامه صلاحیت مربوط به موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
2.    گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

ز- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی
4.    توان تجهیزاتی
5.    توان فنی و برنامه ریزی

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد (و معرفی نامه نماینده)، برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی بهمراه اسناد مناقصه به خرمشهر، بلوار آیت الله خامنه ای، نبش ناصر خسرو (و یا تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاك 20، طبقه دوم) امور حقوقی و قراردادهای شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.

پس از تکمیل استعلام یاد شده، شرکت کنندگان در ارزیابی باید پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نیاز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد به این شرکت تحویل دهند.
بدیهی است انتشار این آگهی صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این شركت ایجاد نمی کند. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن های 32125420 -061 و 32121607-061 تماس بگیرند. 
آدرس وب سایت :AOGC.IR

روابط عمومی شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري اطلاعات و روزنامه سراسري اعتماد  99/05/06
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري اطلاعات و روزنامه سراسري اعتماد  99/05/13

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0