تماس با ما
شنبه, 25 مرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۵۷۴۸
مناقصه خدمات پشتیبانی شبكه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مناقصه شماره 99/441 م م)

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران -  مناقصه دو مرحله ای شماره 99/441 م م

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق شركت های واجد صلاحیت داخلی (پیمانکار) تامین نماید. بدین وسیله از كلیه شركت هایی كه دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزیابی کیفی، برای ارزیابی و تعیین صلاحیت به این امور ارسال نمایند:

الف- موضوع مناقصه: عبارت است از خدمات پشتیبانی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ب- برآورد مالی مناقصه: برآورد كل مناقصه 37.962.338.313 (سی و هفت میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و سیصد و سی و هشت هزار و سیصد و سیزده) ریال می باشد.

ج- نوع و میزان تضمین شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانت نامه بانكی و میزان آن به مبلغ 1.898.116.916 (یك میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و یكصد و شانزده هزار و نهصد و شانزده) ریال می باشد.

د- مدت اجرای قرارداد: یك سال

ذ-شرایط الزامی برای ورود به مرحله ارزیابی كیفی (در صورت عدم دارا بودن و یا عدم ارائه هر كدام از موارد ذیل، ارزیابی كیفی آن شركت انجام نخواهد شد.):
- درج عنوان مرتبط با موضوع مناقصه در اساسنامه 
- گواهینامه و رتبه بندی بالاتر از 5 خدمات پشتیبانی اطلاعات و ارتباطات از شورای عالی فضای مجازی (شورای عالی انفورماتیك كشور)
- گواهینامه صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت
- گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

ر- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد(و معرفی نامه نماینده)، برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی به خرمشهر، بلوار آیت الله خامنه ای، نبش ناصر خسرو (و یا تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاك 20، طبقه دوم) امور حقوقی و قراردادهای شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.

پس از تکمیل استعلام یاد شده، شرکت کنندگان در ارزیابی باید پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نیاز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد به این شرکت تحویل دهند.
بدیهی است انتشار این آگهی صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این شركت ایجاد نمی کند. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن های 32125420 -061 و 32121607-061 تماس بگیرند. 
آدرس وب سایت :AOGC.IR

روابط عمومی شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري ايران و روزنامه سراسري جهان صنعت  99/05/06
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري ايران و روزنامه سراسري جهان صنعت  99/05/13

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0