تماس با ما
جمعه, 8 مرداد 1400
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 
  • کد خبر : ۵۷۴۴
خدمات حراست و نگهبانی از چاهها و كلاسترهای غرب منطقه نفتی دارخوین (مناقصه 99/440 م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي  مناقصه گران- مناقصه يك مرحله اي شماره 99/440 م م
دريافت همزمان مدارك و سوابق متقاضيان و پاكت پيشنهاد (بصورت فشرده)

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع ذيل را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي و پيشنهاد خود را مطابق اسناد مناقصه براي ارزيابي، تعيين صلاحيت و ارزيابي مالي به اين امور ارسال نمايند:


الف- موضوع مناقصه عبارت است خدمات حراست و نگهبانی از چاهها و کلاسترهای غرب منطقه نفتی دارخوين


ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 169.820.186.291 (يكصد و شصت و نه ميليارد و هشتصد و بيست ميليون و يكصد هشتاد و شش هزار و دويست و نود و يك) ريال مي باشد.


ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 6.096.403.726 (شش ميليارد و نود و شش ميليون و چهارصد و سه هزار و هفتصد و بيست شش) ريال مي باشد.


د- مدت اجراي قرارداد: يك سال


ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.): 
1.    داشتن گواهینامه صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت و صلاحیت از حراست کل استان خوزستان « در صورت سابقه فعالیت در ستاد حراست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت نفت و گاز کارون » الزامی می باشد.
2.    گواهينامه صلاحيت مربوط به موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
3.    گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
4.    مطابق نامه شماره 18321/ح ش ن مورخ 08/10/1389 مشاور محترم مدیر عامل و رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران ارائه همزمان پیمان های حراستی به یک شرکت در یک محیط واگذار نمی گردد. بنابراين پيمانكاران فعلي قراردادهاي حراست و نگهباني مناقصه¬گزار مجاز به شركت در اين مناقصه نمي باشند.


ز- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی
4.    توان تجهیزاتی
5.    توان فنی و برنامه ریزی


متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قيد شده باشد (و معرفي نامه نماينده)، براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي بهمراه اسناد مناقصه به خرمشهر، بلوار آيت الله خامنه اي، نبش ناصر خسرو (و يا تهران، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان پنجم، پلاك 20، طبقه دوم) امور حقوقي و قراردادهاي شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.


پس از تکميل استعلام ياد شده، شرکت کنندگان در ارزيابي بايد پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرين مهلت دريافت اسناد به اين شرکت تحويل دهند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121607-061 تماس بگيرند. 


آدرس وب سایت :AOGC.IR

روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسری ایران و روزنامه سراسری عصر اقتصاد     99/05/01
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسری ایران و روزنامه سراسری عصر اقتصاد     99/05/08

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0