تماس با ما
شنبه, 25 مرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
  • کد خبر : ۵۷۳۹
ترمیم، بازسازی و تعمیرات جاده های دسترسی به تاسیسات و روگذر خطوط لوله منطقه نفتی آزادگان جنوبی (مناقصه شماره 99/435 م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه يك مرحلهاي شماره 99/435 م م

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي که داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:


الف- موضوع مناقصه عبارت است از: ترميم، بازسازي و تعمیرات جاده های دسترسی به تاسیسات و روگذر خطوط لوله منطقه نفتی آزادگان جنوبی


ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 180.000.000.000  (يكصد و هشتاد ميليارد) ريال مي باشد.


ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان6.300.000.000 (شش ميليارد و سيصد ميليون) ريال ميباشد.


د- مدت اجراي قرارداد: 2 سال


ر- مدارک صلاحيت و گواهينامه هاي لازم: 
شرکت کنندگان در مناقصه می بايست مدارك مربوط به شيوههاي ذيل را كه از مراجع ذيصلاح اخذ نموده اند، ارائه نمایند. 
    گواهينامه صلاحيت رتبه 4 و يا بالاتر در رشته راه از سازمان برنامه و بودجه با ظرفيت خالي
    گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي


ز- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی
4.    توان تجهیزاتی
5.    توان فنی و برنامه ریزی

متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قيد شده باشد(و معرفي نامه نماينده)، براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي به خرمشهر، بلوار آيت الله خامنه اي، نبش ناصر خسرو (و يا تهران، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان پنجم، پلاك 20، طبقه دوم) امور حقوقي و قراردادهاي شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.


پس از تکميل استعلام ياد شده، شرکت کنندگان در ارزيابي بايد پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرين مهلت دريافت اسناد به اين شرکت تحويل دهند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند. 
آدرس وب سایت :AOGC.IR

روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسری اطلاعات و روزنامه سراسری راه مردم  99/04/14
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسری اطلاعات و روزنامه سراسری راه مردم  99/04/21


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0