تماس با ما
شنبه, 25 مرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
  • کد خبر : ۵۷۲۸
مناقصه خرید "MOISTURE ANALYZER "MICHELL  جهت منطقه دارخوین (مناقصه شماره 99/430 م م)

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران -  مناقصه دو مرحله ای شماره 99/430 م م

الف- موضوع مناقصه عبارت است از خرید "MOISTURE ANALYZER "MICHELL  جهت منطقه دارخوین
شركت نفت و گاز اروندان (خریدار) در نظر دارد خرید کالای موضوع فوق را از طریق شركت های تأمین كننده داخلی واجد صلاحیت تأمین نماید. بدین وسیله از كلیه شركت هایی كه دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزیابی کیفی، برای ارزیابی و تعیین صلاحیت به این امور ارسال نمایند:

ب- مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع بكار: 6ماه

ج- برآورد مبلغ كل مناقصه 21/080/000/000 ریال(بیست و یک میلیارد و هشتاد میلیون)ریال و مبلغ تضمین شركت در مناقصه از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانتنامه بانكی معتبر به میزان 1.054.000.000ریال (یک میلیارد و پنجاه و چهارمیلیون ) ریال است.

د- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1.    توان مالی
2.    ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3.    استانداردهای تولید
4.    داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
5.    تضمین کیفیت خدمات و محصولات
6.    حسن سابقه

ز: علاوه بر تامین کنندگان، سازندگان داخلی در زمینه ساخت موضوع کالای فوق الذکر نیز می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد(و معرفی نامه نماینده)، برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی به خرمشهر، بلوار آیت الله خامنه ای، نبش ناصر خسرو (و یا تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاك 20، طبقه سوم) امور حقوقی و قراردادهای شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.

پس از تکمیل استعلام یاد شده، شرکت کنندگان در ارزیابی باید پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نیاز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد به این شرکت تحویل دهند.
بدیهی است انتشار این آگهی صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این شركت ایجاد نمی کند. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن های ذیل الذکر تماس بگیرند. 

كمیسیون مناقصات: 88724256-021
تدارکات و امور کالا : 02188901050  -  06153526179- 06132123181

آدرس وب سایت :AOGC.IR

روابط عمومی شركت نفت و گاز اروندان

تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه سراسری تعادل و مردم سالاری   99/03/26
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه سراسری تعادل و مردم سالاری   99/04/02

 

دانلود اطلاعات فنی مناقصه شماره 99/430 م م:

دانلود

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0