تماس با ما
سه‌شنبه, 19 آذر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ 
  • کد خبر : ۴۳۷۳
مناقصه خدمات پشتیبانی شبكه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مناقصه شماره 97/371 م م)

 

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران - مناقصه يک مرحله اي شماره 97/371 م م

 

 


شركت نفت و گاز اروندان (کارفرما) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي تأمين كننده داخلي واجد صلاحيت (پيمانکار) تأمين نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از خدمات پشتيبانی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدت یک سال

ب- برآورد مبلغ كل مناقصه 20/805/656/494 ريال(بيست ميليارد و هشتصد و پنج ميليون و ششصد و پنجاه و شش هزار و چهارصد و نود و چهار)ريال و تعيين مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 1/040/282/825 (يک ميليارد و چهل ميليون و دويست و هشتاد و دو هزار و هشتصد و بیست و پنج )ريال است.

ج- شرایط الزامی جهت ورود متقاضیان به مرحله ارزیابی کیفی:
1. گواهینامه و رتبه بندی بالاتر از 5 خدمات پشتیبانی انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه شورای عالی انفورماتیک کشور و داشتن ظرفیت آزاد
2. گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

د- معیارهای ارزیابی کیفی: 
1. انجام موفقيت آميز خدمات مشابه در 5 سال اخير
2. دارا بودن رضايت نامه/تشويق نامه از کارفرمايان قبلي
3. دارا بودن توان مالي کافي
4. دارا بودن گواهينامه ترجیحی (غیر از موارد ج فوق)

ه- احراز صلاحیت حراست شرکت ملی نفت ایران بعد از انجام ارزیابی کیفی الزامی است.

متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قيد شده باشد(و معرفي نامه نماينده)، براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي به خرمشهر، بلوار آيت الله خامنه اي، نبش ناصر خسرو (و يا تهران، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان پنجم، پلاك 20، طبقه دوم) امور حقوقي و قراردادهاي شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.

پس از تکميل استعلام ياد شده، شرکت کنندگان در ارزيابي بايد پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرين مهلت دريافت اسناد به اين شرکت تحويل دهند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 88724245-021 تماس بگيرند. 

روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسری جمهوري و محلی سرآغاز  97/11/27
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسری جمهوري و محلی سرآغاز 97/12/04

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0