تماس با ما
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
  • ساعت : ۱۰:۳۱:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
  • کد خبر : ۴۳۴۲
برگزاری مجموعه جلسات ارزشیابی اسناد و مدارك شركت نفت و گاز اروندان

در راستای بررسی جداول ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت نفت و گاز اروندان، طی برگزاری جلساتی در تاریخ 17 لغایت 19 دی ماه 97 ، با حضور رئیس محترم ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران و هیئت همراه، مدیر منابع انسانی و اعضای کمیسیون ارزشیابی اسناد شرکت نفت و گاز اروندان، اسناد موجود در هر واحد مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت.

در پایان جلسات، دفترچه ارزشیابی در خصوص اسناد و مدارک بررسی شده ی شرکت اروندان تهیه و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران براساس دستورالعمل ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران نسبت به امحاء این اسناد اقدام خواهد نمود.امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0