سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

محتوا طرح تحول اداری

دسته بندي اخبار 

طرح تحول اداری


هدف از تحول اداري عبارت است از تقويت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ايفاي كارآمد وظائف و نقش فعلي دولت و يا به تعبيري ديگر هدف از تحول اداري، انطباق نقش ها، توانمندي ها و قابلبتهاي نظام اداري است كه امري حياتي و براي توسعه ضروري مي باشد. موضوع نوين سازي و ايجاد تحول در نظام اداري متناسب با پيشرفت هاي تكنولوژي در راستاي تحقق خواسته هاي جامعه مي باشد.


تحول اداري فرايندهاي متعددي همچون مشاركت عمومي كاركنان، اصلاح ساختارهاي اداري، تناسب وظايف و اختيارات، توانمندسازي كاركنان و مديران، پاسخگويي دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداري و توسعه شيوه هاي اطلاعاتي و... را دنبال مي كند.
 
محور های کلی
و حوزه های مرتبط با نظام تحول اداری وزارت نفت:
 
* توسعه دولت الکترونیک از طریق بهبود بسترهای اتوماسیون و فن آوری اطلاعات
* رعایت عدالت استخدامی و نظام پرداخت
* سازماندهی و توانمندسازی منابع انسانی
* استقرار مدیریت بهره وری
* استقرار نظام مدیریت عملکرد
* ارتقای سلامت نظام اداری
* اصلاح ساختارهای تشکیلاتی
* اصلاح فرآیند و روش انجام کار
* توسعه مدیریت، امور مدیران، نظام ها و سبک های نوین مدیریت
* به کارگیری مشارکت کارکنان در بالابردن کارآیی و اثربخشی
* مدیریت اخلاقی، تکریم مردم و ارتقاء رضایتمندی ارباب رجوع
* توسعه کارآفرینی
* تعالی سازمانی و استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع
* مدیریت دانش و دانش بنیان کردن


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8