يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398

معرفی میدان نفتی دارخوین

معرفی میدان نفتی دارخوین

 

ميدان نفتي دارخوين حدوداً در ۴۵ كيلومتري شمال خرمشهر و ۸۵ کیلومتري جنوب و جنوب غربي اهواز قرار دارد. وجود نفت در اين ميدان در سال ۱۳۴۳ با حفر اولين چاه به اثبات رسيد و قبل از توسعه دو حلقه چاه اكتشافي ديگر در سال هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۷۵ شمسي حفر گرديد.

طرح توسعه ميدان دارخوين در ۲ فاز برنامه ريزي شد كه فاز اول توسعه با حفر ۵ حلقه چاه ( ۷،۸،۹،۱۰و ۱۳ ) انجام گرفت جهت كامل كردن طرح توسعه در فاز دوم ۲۰ حلقه چاه ديگر ( ۱۵ حلقه توليدي ، ۴ حلقه تزريق گاز به صورت امتزاجي و يك حلقه چاه تزريق آب ) حفر شد. توليد زود هنگام ۲۵ هزار بشكه نفت در بهمن ماه ۱۳۸۲آغاز گرديد و در فاز اول تا مرداد ۱۳۸۳ به ميزان ۵۰ هزار بشكه در روز افزايش داده شد. در اسفندماه ۱۳۸۶ اين ميزان توليدبه ۱۰۰ بشكه در روز با ۱۶حلقه چاه توليدي (در فازدوم) رسيد.

 

با پايان فاز دوم توسعه، در مرداد ماه ۱۳۸۹، روزانه ۱۶۰ هزار بشكه نفت خام توليد و ۲۸۰ ميليون فوت مكعب گاز به اين ميدان تزريق مي گردد.

 

حفاري چاه DQ-۳۲ جهت شناسايي لايه هاي ايلام و سروك و نيز ارزيابي پتانسيل توليد پايان پذيرفت و برنامه توسعه اين لايه ها نيز در دست انجام است. همچنين چاه شماره DQ-۳۳  در گنبد جنوبي مخزن حفاري گرديد كه با توجه به توليد قابل توجه برنامه اي جهت توسعه اين قسمت از مخزن ارائه شده است.

 

نفت میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه API ۳۹ می باشد و نفت تولیدی از واحد بهره برداری به خطوط لوله انتقال نفت اهواز-آبادان ارسال می گردد.

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8