سه‌شنبه, 28 اسفند 1397
عنوان : برگزاری مجموعه جلسات ارزشیابی اسناد و مدارك شركت نفت و گاز اروندان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۳۱:۲

در راستای بررسی جداول ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت نفت و گاز اروندان، طی برگزاری جلساتی در تاریخ 17 لغایت 19 دی ماه 97 ، با حضور رئیس محترم ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران و هیئت همراه، مدیر منابع انسانی و اعضای کمیسیون ارزشیابی اسناد شرکت نفت و گاز اروندان، اسناد موجود در هر واحد مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت.

در پایان جلسات، دفترچه ارزشیابی در خصوص اسناد و مدارک بررسی شده ی شرکت اروندان تهیه و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران براساس دستورالعمل ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران نسبت به امحاء این اسناد اقدام خواهد نمود.
تمامی حقوق این پرتال محفوظ و در اختیار شرکت نفت و گاز اروندان می باشد

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8